1. Meta Tag là gì

Là thẻ html nằm trong <head></head> dùng để cung cấp thông tin một cách tóm gọn về website   của bạn cho các công cụ tìm kiếm. 301 more words