Như đã phân tích ở bài trước, để đáp ứng nhu cầu về dung lượng của người dùng di động trong khi nguồn tài nguyên tần số là hữu hạn, rất nhiều công nghệ mới đã và đang được nghiên cứu, phải kể đến MIMO, thêm tần số mới, cải thiện hiệu suất của bộ điều chế cũng như bộ mã hoá… Tuy nhiên, những biện pháp trên không thực sự hữu dụng với người dùng nơi có mật độ dân cư cao hay ở vị trí biên của các cell nơi mà cường độ tín hiệu thu được bị suy yếu đáng kể. 541 more words