Tags » Minolta

ขายกล้องฟิล์ม Minolta a303si พร้อมเลนส์หายาก Minolta 50mm F1.7

ตัวกล้อง สภาพสวยงาม
ใช้งานได้ปกติ
ชัตเตอร์เเน่น สปีดตรง
ตัวกล้องเเข็งเเรงทนทาน
เหมาะสำหรับ ผู้เริ่มต้นเล่นกล้องฟิล์ม ไปจนถึงมืออาชีพ
**ตำหนิ Viewfinder ติดโทนเหลือง ไม่มีผลต่อภาพ**

ใช้กับเลนส์ Minolta Alpha ได้ทุกรุ่น

กล้องตัวนี้ใช้ฟิล์ม 135 (35mm หรือ Fullframe)
ซึ่งในปัจจุบัน
ฟิล์ม 135 ยังสามารถ หาซื้อได้ง่าย 21 more words

Camera Set

ขายกล้องฟิล์ม Minolta Maxxum 3000i พร้อมเลนส์ Minolta 35 - 80mm

ตัวกล้อง สภาพสวยงาม
ใช้งานได้ปกติ
ชัตเตอร์เเน่น สปีดตรง
ตัวกล้องเเข็งเเรงทนทาน
เหมาะสำหรับ ผู้เริ่มต้นเล่นกล้องฟิล์ม ไปจนถึงมืออาชีพ

ใช้กับเลนส์ Minolta Alpha ได้ทุกรุ่น

กล้องตัวนี้ใช้ฟิล์ม 135 (35mm หรือ Fullframe)
ซึ่งในปัจจุบัน
ฟิล์ม 135 ยังสามารถ หาซื้อได้ง่าย
มีร้านรับล้างเเละเเสกนฟิล์ม อยู่ทั่วไป 26 more words

Camera Set

ขายกล้องฟิล์ม Minolta 5000 พร้อมเลนส์ Sigma 35 - 70mm

ตัวกล้อง สภาพสวยงาม
ใช้งานได้ปกติ
ชัตเตอร์เเน่น สปีดตรง
ตัวกล้องเเข็งเเรงทนทาน
เหมาะสำหรับ ผู้เริ่มต้นเล่นกล้องฟิล์ม ไปจนถึงมืออาชีพ

ตัวกล้องใช้ถ่าน AAA หาได้ง่ายมาก เเละราคาถูก

ใช้กับเลนส์ Minolta Alpha ได้ทุกรุ่น

กล้องตัวนี้ใช้ฟิล์ม 135 (35mm หรือ Fullframe)
ซึ่งในปัจจุบัน
ฟิล์ม 135 ยังสามารถ หาซื้อได้ง่าย 17 more words

Camera Set

Beginnings.

If I’m going to start a blog, I guess I need to do a little backstory, huh?

I’ve always had a love for photography, but it was more of a passing interest than something I actually wanted to pursue. 228 more words

Photography

ขายกล้องฟิล์ม Minolta Dynax 300si สภาพสวย พร้อมเลนส์ Kit

ตัวกล้อง สภาพสวย
ใช้งานได้ปกติ
ชัตเตอร์เเน่น สปีดตรง
ตัวกล้องเเข็งเเรงทนทาน
เหมาะสำหรับ ผู้เริ่มต้นเล่นกล้องฟิล์ม ไปจนถึงมืออาชีพ

ใช้กับเลนส์ Minolta A ได้ทุกรุ่น

กล้องตัวนี้ใช้ฟิล์ม 135 (35mm หรือ Fullframe)
ซึ่งในปัจจุบัน
ฟิล์ม 135 ยังสามารถ หาซื้อได้ง่าย
มีร้านรับล้างเเละเเสกนฟิล์ม อยู่ทั่วไป 26 more words

Camera Set

ขายกล้องฟิล์ม Minolta SR-1 พร้อมเลนส์ฟิกส์ 55mm F1.8

ตัวกล้อง สภาพปานกลาง ตามอายุ
ใช้งานได้ปกติ
ชัตเตอร์เเน่น สปีดตรง
ตัวกล้องเเข็งเเรงทนทาน
เหมาะสำหรับ ผู้เริ่มต้นเล่นกล้องฟิล์ม ไปจนถึงมืออาชีพ
**ตัวกล้องใช้สปีดต่ำกว่า 1/30 Sec ไม่สามารถใช้งานได้ ชัตเตอร์ B ใช้งานได้ปกติ**

ใช้กับเลนส์ Minolta MD ได้ทุกรุ่น

กล้องตัวนี้ใช้ฟิล์ม 135 (35mm หรือ Fullframe) 21 more words

Camera Set