Tags » ML

Plant Therapy Juniper Berry Essential Oil. 100% Pure, Undiluted, Therapeutic Grade. 10 ml (1/3 oz).

Juniper Berry, famously known as the berry from which the alcoholic spirit gin is obtained, is an essential oil well-known for its calming effects on nervous tension. 140 more words

Lịch quay ML/Schedule of filming ML

7/1: script reading; dinner together

11/2: the ritual ahead of filming

11/2 or 12/2: first scene of JoonU (Soo bring food to So)

14/2: Soo escapes the royal bath with Chaeryung… 63 more words

Diu

(1/2017) Cuộc trò chuyện giữa JG và JE tại concert/fanmeeting ở ĐL

7/1: Tại concert của JE

8/1: Tại fan meeting của JG

Chân thành cảm ơn Qwenli đã sub và chia sẻ video này!

Thanks Qwenli for subbing and sharing this video!

Diu

[TRANS] 160606 Báo cáo Fansupport cho bộ phim Moon Lovers của IU (Phần 2) bởi Eunknight, 方 北 洞 93 少女 và PeachwithU

Phần 2. IU tuyệt như thế nào?

A: “Đó là lần đầu tiên chúng tôi nghe IU nói cô ấy mệt mỏi.”

Sau khi chuẩn bị khu vực ăn uống ngoài trời, chúng tôi ngồi lặng lẽ, chờ đợi IU đến, nhưng khi cô đến, tất cả mọi người đã gần như rơi nước mắt, vì chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy IU trông quá mệt mỏi như vậy và trái tim của chúng tôi đau âm ỉ vì cô ấy. 1,656 more words

Diu

Alberta U computer poker research group

Was searching “poker”, “machine learning” and found this group. It all started with a paper in 1995 “Computer Poker” by Darse Billings.

Poker