Thời tiết Sài Gòn đúng là như con gái vậy, dở hơi. Chiều nay chợt mưa cái ào đúng lúc mình đang đi đón bồ tèo. 1,279 more words