Tags » Monterey Bay Aquarium Research Institute

หมึกที่น่ารักที่สุดในสามโลก

หมึกที่น่ารักที่สุดในตอนนี้ ตาโตมีหูตั้งเหมือนหมาน้อย มีแขนที่ติดเรียงเป็นแผ่นเหมือนร่มพาราชูท ซึ่งเจ้าหมึกนี้ถูกค้นพบโดย สเตฟานี บุช (Stephanie Bush) จากสถาบันวิจัยสัตว์น้ำมอนเทรีย์เบย์ (Monterey Bay Aquarium Research Institute) ระหว่างการเก็บตัวอย่าง ซึ่งหมึกตัวนี้จัดอยู่ในสกุล Opisthoteuthis ทาง CNN เรียกว่า Flap Jack Octopus

เจ้าหมึกตัวนี้หากินปู กุ้งและหนอนทะเลตามพื้นทะเล ซึ่งบูชบอกว่าอยากจะตั้งชื่อว่า  8 more words

อื่นๆ