Tags » Morya

Names: Morya

MORYA

“of the sea”

A character in the story “The Death of Koschei the Deathless” is Maria Morevna, a warrior princess who has imprisoned Koschei the Deathless.  178 more words

#writing

माझा बाप्पा हरवला आहे...

माझा बाप्पा हरवला आहे…

ह्या स्पर्धेच्या जगात..

गणपती माझा “राजा-महाराजा” झाला आहे..
उत्सव सोडून फक्त आता हा “इवेंट”चाच गाजा वाजा झाला आहे..

कुठे शोधू समजत नाही..ह्या सर्वात..
माझा बाप्पा हरवला आहे…

तुझा गणपती “छोटा” माझा गणपती “मोठा” ह्याचीच आता “चढाओढ” लागली आहे..
आणि
मंडळांमध्ये आता फक्त “आगमन सोहळा” आणि “उंचीचीच” चर्चा राहिली आहे..

कुठे शोधू समजत नाही..ह्या सर्वात..
माझा बाप्पा हरवला आहे…

सगळीकडे मोठ्याच “मोठ्या रांगा” आणि नावाचीच  “स्पर्धा” चालू आहे..
पण गणपतीला आवडते फक्त “मोदक” आणि “दूर्वा” आहे..
कुठे “शोधू” समजत नाही..ह्या सर्वात..
माझा बाप्पा “हरवला” आहे…

बाप्पा आता तुच काही तरी “मार्ग” दाखव..
तुझ्या मनाचे “मनोगत” कोणाबरोबर तरी खाली पाठव..
आणि
आमच्या ह्या बाल “चुका” घाल तुझ्या पोटी..
तुझ्या आशीर्वादाविना ह्या कलियुगात होईल जगायची “खोटी”..

आता ह्या लेकराला..
बाप्पा तुझाच मनी “ध्यास”..
तु “भेट लवकरच” हीच मनी “आस”..

Credits -हितेश बामणे

२६/०८/२०१४(२३.२०)

बाप्पा

THE GRAND FESTIVAL OF LORD_GANESHA _@DHULE CITY

THE GRAND FESTIVAL OF LORD_GANESHA _@DHULE CITY

Link :- 

Cinematography & Editor

JD Photographer’s
(JuneD)
(Omi)

JD Photographer’s
Contact Us :-

mail:- jdphotointernational@gmail.com

www.instagram.com/junedphotography

www.facebook.com/JunedPhotography

ASHOK & Unbearable pain, in slow motion

ਇੱਕ ਲੱਖ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,ਡੇੜ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜੜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਰੀਆ ਸਮਰਾਜ ਦਾ ਅਸ਼ੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ।

Politics

How Your Soul is Assisting Your Ascension by Master El Morya


Blessings and greetings dear ones, I am Master El Morya, I bring forth to you the Divine Will and Divine Plan of the Creator upon a powerful energy wave to lovingly penetrate and synthesis with your being. 44 more words

Talbot Mundy’s “The Nine Unknown” Men of Ashoka, the Maurya Clan, and its Connection to Theosophy

Talbot Mundy’s “The Nine Unknown” Secret Society of King Asoka

In 1923, Talbot Mundy, of the British police wrote a fiction novel called The Nine Unknown… 935 more words

Theosophy