Hướng dẫn này mình viết từ kinh nghiệm của bản thân – một fan lâu năm của dòng game Zelda, dành cho những bạn không có điều kiện mua máy Wii, 2,636 more words