Video Mirai makan spaghetti (ala Baby Led Weaning). Senangnya melihat kemajuan kemampuan memegang alat makan dan tata krama makan Mirai setiap harinya.