Tags » MS DOS

Inktober 28 - Windows 95

20 years since the release of Windows 95! Doesn’t that make you feel old! Haha. I still remember the day we upgraded from Windows 3.1 to Windows 95. 135 more words

Inktober 2015

Komandat për zgjidhjen e problemeve në rrjet

“Në qoftë se do të kam një orë për të zgjidhur një problem unë do të shpenzoja 55 minuta duke menduar në lidhje me problemin dhe 5 minuta duke menduar për zgjidhje.” … 702 more words

Blog

But whatever happened to annoyances.org?

They’ve killed annoyances.org and before you say “Who?” or  “And?” read on to understand why the demise of a long standing source of support is so symbolic of the era for computer enthusiasts such as myself, and don’t be fooled by the “…will return shortly” bit, it’s been that way for some time now. 865 more words

Everyday Life

Microsoftun görünməz qəhrəmanı

Qarşınızda Paul Allenin Sirrli Həyat Hekayəsi

‘Hər evə, hər masaya kompüter’ deyərək 1975-ci ildə onlara və şirkətlərinə qeyri-mümkün deyilə biləcək bir vizyon qazandırdılar. Kimdən mi bəhs edirəm? 1,271 more words

Başarı

Cosmo's Cosmic Adventure - Part 5

Finally managed to get the fifth part of Cosmo’s Cosmic Adventure up! This video sees us come to the end of the first game episode (there are three in total)!

Gaming

Cosmo's Cosmic Adventure - Part 4

The fourth part of the Cosmo playthrough is up! This time we’re exploring a super high-tech factory!

Gaming