Tags » Muamalah

Tuntunan Rasulullah dalam Bermu'amalah

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah orang yang paling bagus dalam bermu’amalah. Jika meminjam sesuatu dari orang Iain, maka beliau mengembalikan yang lebih bagus dari apa yang dipinjamnya, dan beliau pasti mengembalikannya sambil mendoakan orang yang memberikan pinjaman kepada beliau, 343 more words

PETUNJUK RASULULLAH

5 ciri untuk menjadi manusia utama

Dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan bahwa manusia yang utama ialah manusia yang terhimpun atas 5 perkara padanya yaitu : 42 more words

Hati

Berawal dari Hati

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.

21 more words
Blog

Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah

Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah

Penulis : Prof. Boedi Abdullah, M.Ag, Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si
Penerbit : Pustaka Setia | 2014
Berat : 400 Gram | 312 Halaman… 86 more words

Ekonomi Islam

Cara Hatim Al Asham menjaga perasaan wanita

Hatim al-asham adalah orang yang sangat sopan dan jg dermawan. Ini adalah kisahnya bagaimana santunnya seorang Hatim Al Asham menjaga perasaan seorang wanita agar tidak malu dengan kebiasaan jelek yang dimilikinya. 275 more words

Kisah Hikmah

Kebahagiaan Bermuamalah Dengan Makhluk

Ibn Taymiyyah rahimahullah berkata:

والسعادة في معاملة الخلق : أن تعاملهم لله فترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله وتخافه فيهم ولا تخافهم في الله ، وتحسن إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافأتهم وتكف عن ظلمهم خوفا من الله لا منهم . 82 more words

Akhlak