Tags » Murugan

அழகன் என்றால் முருகன்

முருகன் என்றால் அழகு…அழகன் என்றால் முருகன்…இந்த அழகனின் மற்ற பெயர்கள் தெரியுமா?

1. ஆறுமுகம்:
ஈசானம், தத்புருஷம், வாமதேவம், அகோரம், சத்யோஜாதம் என்ற ஐந்துடன் அதோமுகமும் சேர்ந்து ஆறுமுகமானது.

2. குகன்:
குறிஞ்சி நிலத் தெய்வம், மலைக் குகைகளில் கோயில் கொண்டதால் குகன்.

3. குமரன்:
மிக உயர்ந்தவன், இளமையை எப்போதும் உடைவன், பிரம்மச்சாரி ஆனவன்.

4. முருகன்:
முருகு அழகு என்று பொருள், எனவே முருகன் ஒப்புமையற்ற பேரழகன்.

5. குருபரன் :
கு – அஞ்ஞான இருள், ரு – நீக்குபவர், ஆன்மாக்களின் அறியாமை இருளை அகற்றுபவன் குரு சிவனுக்கும், அகத்தியருக்கும், அருணகிரிக்கும் குருவாய் நின்று பிரணவத்தை உபதேசிப்பவன் குருநாதன்.

6. காங்கேயன்:
கங்கையின் மைந்தன்.

7. கார்த்திகேயன்:
கார்த்திகைப் பெண்களால் வளர்ந்தவன்.

8. கந்தன் :
கந்து – யானை கட்டும் தறி. கந்தன் ஆன்மாக்களுக்குப் பற்றுக் கோடாய் இருப்பவன். பகைவர் வலிமையை அழிப்பவன் ஸ்கந்தன். தோள் வலிமை மிக்கவன். ஆறு திருமேனியும் ஒன்றானவன்.

9. கடம்பன் :
கடம்ப மலர் மாலை அணிந்தவன்.

10. சரவணபவன் :
சரம் – நாணல், வனம் – காடு, பவன் – தோன்றியவன், நாணல் மிக்க தண்ணீர் உடைய காட்டில் தோன்றியவன்.

11. ஸ்வாமி:
ஸ்வம் – சொத்து, எல்லா உலகங்களையும், எல்லா உயிர்களையும் சொத்தாக உடையவன். சுவாமி என்ற பெயர் முருகனுக்கு மட்டுமே உரியது. சுவாமி உள்ள மலை சுவாமி மலை.

12. சுரேஷன் :
தேவர் தலைவன் சுரேசன்.

13. செவ்வேள் :
செந்நிறமுடையவன், ஞானச் செம்மை உடையவன்.

14. சேந்தன் :
செந்தழல் பிழம்பாய் இருப்பவன்.

15. சேயோன் :
சேய் – குழந்தை, குழந்தை வடிவானவன்.

16. விசாகன் :
விசாக நட்சத்திரத்தில் ஒளியாய் உதித்தவன்.

17. வேலவன், வேலன் :
வெல்லும் வேல் உடையவன். அறிவாக, ஞான வடிவாக விளங்கும் வேல், கூர்மை, அகலம், ஆழம் என்னும் மூன்றும் உடையது.

18. முத்தையன்:
பிறப்பிலேயே முத்து ஒளியுடையது. மற்ற மணிகள் பட்டை தீட்டினால் தான் ஒளிரும். எனவே இயல்பாகவே ஒளிர்பவன் முத்தையன்.

19. சோமாஸ்கந்தன் :
ச – உமா – ஸ்கந்தன்: சிவன் உமை முருகன்; சத்து – சிவம், சித்து – உமை, ஆனந்தம் – கந்தன், முருகன் ஆனந்த வடிவானவன்.

20. சுப்ரமணியன் :
சு – மேலான, பிரம்மம் -பெரிய பொருளிலிருந்து, நியம் தோன்றி ஒளிர்வது. மேலான பெரிய பிரம்மத்தில் இருந்து தோன்றி ஒளிர்பவன்.

21. வள்ளற்பெருமான் :
முருகன், மண்ணுலகில் அவதரித்த வள்ளி இச்சா சக்தி மூலம் இக நலன்களையும், விண்ணுலக மங்கை தெய்வானை கிரியா சக்தி மூலம் பரலோக நலன்களையும், வேலின் மூலம் ஞானசக்தியையும் ஆகிய மும்மை நலன்களையும், முக்தி நலன்களையும் வழங்குகிறார்கள்.

22. ஆறுபடை வீடுடையோன்:
மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், மணிபூரகம், அநாகதம், விசுத்தி, ஆக்ஞை என்ற ஆறாதாரங்களை ஆறுபடை வீடுகளாய் உடையவன்.

23. மயில்வாகனன் :
மயில் – ஆணவம், யானை -கன்மம், ஆடு – மாயை இந்த மூன்றையும் அடக்கி வாகனமாய் கொண்டவன்.

Temples

The Incarnation of Murugan

Namaste, I have heard from high level sources in the Aaiyyan World Foundation that the incarnation of Murugan was born in 2010, 10 days before the birth date of the ‘Unconquered Sun’ or Aaiyyanist Surya. 57 more words

Aaiyyanism

Making Batman Jealous.

The Batu Caves are one of the easiest ‘natural wonder’ sight seeing hotspots to reach from Kuala Lumpur. Get on a train, pay roughly half a US dollar to stay on that train until the very end, get off the train, and follow everyone else. 964 more words

Travel

The Waterfall Hilltop Temple

This beautiful temple is one of the oldest Hindu temples in Penang, and is also the main hosting temple for the famous Thaipusam festival that is being celebrated annually by Hindu devotees.

Architecture

Tamil Nadu Flood Update

Report by Radhakanta Venrar

It is with great sadness that the Aaiyyan World Foundation has to report that the monsoon in the state of Tamil Nadu has already killed around 470 people, among them a few Aaiyyanist practitioners in Chennai, Tiruvallore, and Cuddalore. 431 more words

Aaiyyanism

Penang Hill Hindu Temple

The Hindu temple at the top of Penang Hill is a beautiful temple adorned with intricate sculptures of Hindu deities. The temple is named Sri Aruloli Thirumurugan and is one of the oldest Hindu temples in Penang. 38 more words

Architecture