Tags » Music & Art

APPLE MUSIC FILING $20 MILLION LAWSUIT AGAINST TIDAL OVER DRAKE

If you thought that music streaming wasn’t big business or that Apple Music was just going to be satisfied with being one of maNy other services available, you would have been sadly mistaken. 207 more words

MUSIC

You weren't like you were used to

I cant see the same sparkle in your eyes

when you talk to me.

Or seeing you smile as you same my name

Or when you say you love me.. 60 more words

Music & Art

Beautiful things

Tôi mới mua được bộ chăn ga gối hoa quả này để dùng trong mùa thu và để chuẩn bị chào đón Book. Có vẻ như tôi đã trông chờ mùa thu quá chừng mà Hà Nội thì vẫn nắng rực rỡ và nắng như đốt như trong những ngày hè. 144 more words

Music & Art