Tags » MV

Zion.T "Eat" Music Video Review

My first every review of Zion.T! This is not my type of song or video, but I’m glad I gave it a chance because I really like it a lot. 758 more words

Kpop

Budamunk + 5lack - But I Know

This hasn’t been the first time that Budamunk and 5lack have collaborated, they’ve done a few songs here and there and I don’t mind. Budamunk has collaborated with various of artists over his time, even Dumbfoundead, and I can honestly say that I do like Budamunk’s sound. 195 more words

Music

5lack + KILLER-BONG - HNGRI KILLIN

It’s been a while since I heard from 5lack (looks like my fav. rapper slowly coming back). He’s been quiet for a while, at least to my knowledge, but man I love this beat. 106 more words

Music

Tuyệt Vọng Hi Vọng

Từ: Liêu Minh Trị
Khúc: Phong Thái Luân (A Luân)
Diễn Xướng: Lưu Dục Hiền
Chuyển ngữ + Vietsub: Taiyou

Note 1: “Tam xa” (Ba xe) gồm Sứ Giả Xa, Lôi Xa, Phá Xa hoặc Tiểu Hà Xa, Đại Hà Xa, Tử Hà Xa hoặc Dương Xa, Lộc Xa, Ngưu Xa; có thể là một loại đồ án cát tường của người Hán; cũng có thể là thuật ngữ trong khí công, phương pháp tu luyện của Đạo giáo, bài học tận hưởng những gì đang có của Phật giáo v.v… Tóm lại là một từ nếu miễn cưỡng dịch cũng chỉ dịch ra thành “Ba xe”… 236 more words

Bố Đại Hí

BTS shows their softer side with track 'I Need U'

For everyone who are used to their strong hip-hop beats, BTS showed their soft side with their latest track ‘I Need U’.

‘I Need U’ is the title track from their third mini album ‘ 64 more words

Home

@Marshall__V - "Pleasure"

MV is a Brooklyn-based electronic vocalist and songwriter. Originally from outside of Chicago, MV grew up into music, eventually playing the Viola, Piano, and Guitar while developing his own vocal style. 52 more words

Music