Tags » MV

Wanna One releases performance version of debut song "Energetic"

On August 19, Wanna One released the performance version MV of “Energetic” after hitting a milestone of 10 million views on Youtube.

Watch the performance version MV for “Energetic” below!

Kpop News

Sakamichi Best MV's Part 2

Kelanjutan dari minggu lalu, Sakamichi Best MV’s Part 2 muncul. Kali ini adalah urutan #36-#27. Karena ada sedikit masalah dengan senjata utama untuk menulis, maka aku harus menunda dulu artikel… 1,108 more words

Nogizaka46

Energetic 가사 Lyric

Energetic MV

한글

너와 나의 입술이 점점
느껴지는 이 순간 속에 뜨거운 공기
온몸에 전율이 와
이제 너와 내가 써 내릴 Story

I don’t know why… 435 more words

WannaOne

[Vietsub] Nhất trọng làm hại - Lạc Thiên Y, Ngôn Hòa

Thông tin

All copyright belongs to the original creator
We do not own the copyrights to the song
Tất cả bản quyền thuộc về người sáng tác… 505 more words

Vietsub

[Vietsub] NOVA (bài hát trong hệ liệt Chứng vọng tưởng) - Lạc Thiên Y, Nhạc Chính Lăng, Ngôn Hòa

Thông tin

All copyright belongs to the original creator
We do not own the copyrights to the song
Tất cả bản quyền thuộc về người sáng tác… 332 more words

Vietsub

Gugudan OguOgu Drops Fun 'Ice Chu' MV

Gugudan subunit, Gugudan OguOgu, has released the official MV for “Ice Chu.”

“Ice Chu” is a fun and sweet track with a catchy chorus and refreshing music sound. 18 more words

K-Pop

SONAMOO Drops MV for 'Friday Night'

SONAMOO has just released the MV for “Friday Night!”

“Friday Night” is the first release of their three-month project, “Happy Box,” in which they will release one new track for their fans every month. 22 more words

K-Pop