เป็นปัญหาและคำถามเกิดขึ้นมากมาย เมื่อสาวก ASP.NET MVC จะทำรายงาน  เนื่องจากเจ้า ASP.NET MVC View Engine อย่าง Razor นั้นไม่รองรับ ReportViewer Control เพราะเจ้านี่เป็น asp.net server control นั้นเอง แต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาโลกแตกไม่มีคำตอบและทางแก้ไขซะทีเดียวไป

โดยปกติแล้วเราสร้างรายงานได้โดยวิธีใดบ้าง

1. ใช้ Reporting Tool อย่างเช่น Report Client (rdlc), Reporting Services (rdl), Crystal Report (rpt), 3rd Party Report tool… 1,825 more words