Tags » My Design » Page 2

Nothing is original

Lập Luận : Everything is not original
Nhân sinh ,quan niệm ,ý thức hệ ,xã hội ,bản chất ,lòng tin ,kiến thức ,… là những thứ được “Xây dựng “”(construction) bởi lòng tin của con người .Nó được xem là đúng bởi sự công nhận của con người và đôi khi bởi vì được công nhận bởi người có quyền lực cao nhất .Và nó bị thay đổi theo thời gian ,ví dụ như một bức tranh thời Phục Hưng có thể thay đổi tới nhiều lần bởi nhiều yếu tố : văn hoá ,tính cách con người ,quan niệm ,ý thức ,… nên nó có thể muôn hình vạn trạng nhưng ý nghĩa ban đầu của người vẽ lại là bất định ,tất cả là giả thuyết và suy đoán của cá nhân . 312 more words

Status

Bright Stripy Blanket....finished 

Bright Stripy blanket

Stylecraft Special DK: Lime Petrol Emperor Raspberry Silver Pale Rose

4mm hook

Starting chain: 148 + 3 (148 trebles)

Stitches: doubles, trebles, half trebles… 216 more words

Crochet