Tags » My Friend

Motivation from your_dailyinspiration

Bruce Lee was on point here. I think it’s important to note that water is very powerful, yet it’s the perfect nonresistant element. It can sweep away everything in its path and tear down even the largest hillsides. 127 more words

Photos

Motivation from your_dailyinspiration

Bruce Lee was on point here. I think it’s important to note that water is very powerful, yet it’s the perfect nonresistant element. It can sweep away everything in its path and tear down even the largest hillsides. 127 more words

Photos

Xem nhẹ nó đi

  Trong tình yêu, khi yêu một con người, lí trí gần như bị lu mờ và đè bẹp bởi tình cảm. Chẳng có ranh giới hoàn toàn nào cho việc đúng hay sai, cứ làm gì mà con người ta thấy hạnh phúc,nhưng đừng hạnh phúc nhất thời, mà làm tổn thương mình lâu dài. 281 more words

Thì Thầm

Tâm sự lòng tôi về cô bạn tri kỷ

Gửi đến cô bạn ” từng” là tất cả của tôi

Cậu đến bên tôi trong một lần tình cờ :).Khi đó chúng ta vẫn bình thường , vẫn là bạn , vẫn có một khoảng cách nhất định , vì tôi vốn là người đa nghi nên không thích quá thân với người lạ.Nhưng rồi tôi gặp chuyện, vì không muốn phiền phức, lại muốn ở một mình nên âm thầm chịu đựng không muốn nói với ai.Nhưng rồi cậu tìm đến tôi, cậu trách cứ tôi, cậu giận tôi tại sao không hiểu cho lòng cậu, cậu coi tôi quan trọng , cậu coi tôi như người bạn thật sự thế mà sao khi tôi có chuyện tôi lại không nói cậu nghe? 1,990 more words

AboutMyself

My Friend Wedding Dresses

My friend got married last October, I helped her to chose of those wedding dresses. I chose the most traditional colors: white and red, and help her pick a different style wedding dresses.

My Friend

one more time

Four years ago today
I lost the only person who ever truly “got me”
Who loved me like a son
No matter how hard and stupid I could be… 53 more words

Poetry