Tags » My Projects

GPGPU - Agent bodies facade

Investigations into agent bodies algorithms, and behavioral algorithms, where gradients and levels of differentiation are not predefined but rather a result of emergence.
#GPGPU #Stigmergy… 182 more words

My Project's

Structural Stigmergy Model

Structural Stigmergy Model nonstandardstudio #stigmergy #structuralStigmergy #shellStructures #catenary

Articulation of structural morphologies – through principles of stigmergic collaboration and structural coupling.

By self-regulating critical variables of force distribution within a structural system, the ecology of agents is developing an automatic mechanism of self-regulation – homeostasis/autopoiesis system – where the system becomes self-producing, allowing for a correlated and differentiated multi-system. 253 more words

My Project's

GPGPU - Structurally encoded agent bodies

Couple iterations of a Pavilion studies that we did last year. Full project pictures will be presented soon.

#agentbodies #swarm #swarmintelligence #informedbodies #charged… 179 more words

My Project's

Vietnam Leadership SummitSummit 2016: CHANGE FOR GROWTH (07 Jul 2016, New World Saigon Hotel)

Tiếp nối Hội nghị Lãnh đạo Việt Nam 2016 chủ đề về TPP – Cơ hội và Thách thức của hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, “ 183 more words

Blog

Training Program for ESCO/EESPs in Vietnam (17-20 May, 2016)

Chương trình đào tạo cho các ESCO/ EESP tại Việt Nam

Kinh doanh ESCO là mô hình kinh doanh khá mới với Việt Nam, tuy nhiên mô hình này đã được áp dụng thành công tại nhiều nước trên thế giới. 199 more words

Blog

An ninh mạng và xu thế công nghệ thông tin toàn cầu với doanh nghiệp (8/04/2016)

IT and cyber security is my another favorite topic of interpretation.

Tại chuỗi sự kiện đầu tiên được tổ chức năm nay, Viện Kế toán Công Chứng Vương quốc Anh và xứ Wales (ICAEW) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức của các tổ chức và doanh nghiệp về an ninh mạng nhằm nắm bắt cơ hội mà các xu thế công nghệ thông tin (IT) toàn cầu đem lại, đồng thời quản lý rủi ro an ninh mạng hiệu quả. 51 more words

Blog