Tags » My Work

TU ești parte din TOT! (q)

Respectând & iubind totul din jurul tău,
te respecți & te iubești
pe tine însuți pentru că
TU ești parte din TOT!

Manuela@inaloveworld

YOU are part of EVERYTHING! (q)

Respecting & loving
everything around you,
you respect & love yourself for
YOU are part of EVERYTHING!

Manuela@inaloveworld 6 more words

The Love of a Sociopath

“I have a confession,” she said, staring at him over a copy of The Illiad. He was busy scouring a bookshelf for another copy since she wasn’t much for sharing. 171 more words

My Work

Ascultă-ți Vocea! (q)

Stând singur, într-un loc liniștit, poți să îți asculți
propria voce.
Ascult-o, pentru că este singura care
îți spune cu adevărat
CINE EȘTI TU!

Manuela@inaloveworld

Listen to your own voice! (q)

Sitting lonely in a quiet place you can hear
your own voice.
Listen to, for it is the only one telling you
WHO YOU really ARE! 8 more words