Tags » Nåden

Nåden i Kristus

— Alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av Hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus — Romerne 3:23-24… 294 more words

Nåden

Photography Portfolio

I started photography when I picked up my Mum’s film based camera, she was obsessed with recording family activities and events. I always loved the feeling of freshly developed photographs and the anticipation of what the outcome of the photos were going to be. 71 more words

Blogs