Tags » Nagarjuna

Нагарджуна Махаяна-Вимшика

Въведение

Този неголям, но значителен труд по махаянска философия се е съхранил само в тибетска и китайска версии, но бил възсъздаден на санскрит от индийския учен Видхусекхара Бхатгачария. Настоящия превод се опира на този възсъздаден текст.

1. С почит към мъдрия, безстрастния Буда, чието могъщество е непостижимо и който от любов [към всички същества] е учил на това, което е неизразимо с думи.

2. От трансцедентална гледна точка (парама-артха) няма никакъв произход и действително, няма никакво прекратяване. Буда е подобен на пространството, следователно и [всички] същества се характеризират с едно единствено свойство.

3. Няма никакво творение от една или друга страна. Сложният предмет възниква в настоящето и по природа е пуст – област от познанието на всезнаещия Буда.

4. Всички състояния по природа се считат за подобни на отражения: чисти и спокойни, недвойствени, еднакви едно с друго.

5. В действителност обикновените хора възприемат същност в безсъщността, и по този начин [те погрешно си въобразяват] радост и печал, безразличие, страст и избавление.

6. Шестте [вида] раждане в света на Сансара, висшата радост на небесата, и великото страдание в ада [също] отсъстват в сферата на Реалността.

7. Също така [са погрешни представите за това, че] от неблагоприятните деяния следва нескончаемо страдание, старост, болест и смърт, и че посредством добри деяния безусловно [може да се намери] добра [съдба].

8. Както художника го плаши изображението на демона, нарисувано от него самия, така и незнаещия [е пълен] със страх в света.

9. Както безумеца, сам влязъл в тресавището, потъва, така и съществата, потопени в тресавището на въображението, са неспособни да се измъкнат сами.

10. Чувство на страдание се изпитва когато се представя битие в небитието. [Същества] отровени с отровата на въображението, че има и обект и знание.

11. При вида на тези безпомощни [същества] трябва, пропити от състрадание, да се упражняваме в практиката на просветлението заради благото [на всички] същества.

12. Придобивайки заслуга посредством такава [практика] и достигайки непреходно просветление, трябва да станем Буда, свободен от оковите на въображението, но [оставащ] приятел на света.

13. Този, който схваща Реалния Обект чрез [проникване с окото на ума] в зависимия произход, познава света като пустота, без начало, среда и край.

14. Виждайки, че света и изчезването в действителност не [съществуват], [човек постига] безупречната, неизменната, изначално спокойната, и просветлена [Реалност].

15. Познаваемия в съня обект не се възприема от напълно събудилия се [човек]. Също така и света не се възприема от този, който се е събудил от мрака на [духовните] заблуди.

16. Пораждащия не поражда самия себе си. Раждането се въобразява само от тези, които са в света. И двете, и въображението и [въобразяващите] същества, не водят към Истината.

17. Всичко това е само в съзнанието; то съществува подобно на привидение. Оттук въображаемостта на въвлечеността в добро или неблагоприятно деяние, от което следва привидно добро или неблагоприятно раждане.

18. Всички неща са ограничени от кръговрата на мисълта. Затова [всички] неща са безсъщностни, следователно са чисти.

19. Ако приемем [това което е] вечно, същностно и радостно, пребиваващо в нещата, [които са] безсъщностни, тогава се проявява океана на съществуването за този, който е заобиколен от мрака на привързаността и заблуждението.

20. Кой може да достигне до брега на могъщия световен океан, изобилстващ от водите на въображението, без да се насочи към великата колесница (махаяна)?

превод dhammapk

Buddhism

RedBull F1 SHOWRUN : Hyderabad

The stage was set. The music was loud. The crowd was louder.

Jam -packed people, pushing each other, standing on their toes, watching out for a sound. 517 more words

Hyderabad

Bullying as a ploy to woo girls

While this trope is perhaps representative of the primitive mindset of the filmmakers (and even film goers), that is not the topic of discussion here. 120 more words

Indian Films

Court Restrains Shruti Haasan from signing any new movie, criminal proceedings also initiated

Picture House Media Ltd, a leading media and entertainment house based out of Chennai and Hyderabad has initiated Civil and Criminal Proceedings against actress… 216 more words

What's Happenin'

Finding Zero (Review)

Personally, I consider mathematics to be a rather useful albeit, dry, intimidating field of study.  In public school, my grades in arithmetic and math were terrible.  681 more words

Cultural Highlights

Beyond True and False in Buddhist Philosophy

Western philosophers have not, on the whole, regarded Buddhist thought with much enthusiasm. As a colleague once said to me: ‘It’s all just mysticism.’ This attitude is due, in part, to ignorance. 3,737 more words

Naga Chaitanya fired at Akhil

Naga Chaitanya fired at Akhil, Akkineni Akhil, Naga Chaitanya Fired At Akkineni Akhil, Naga Chaitanya Brother, Akkineni
Akhil Brother Naga Chaitanya, Nagarjuna Sons.

Videos