Tags » Nagcarlan

Nagcarlan Underground Cemetery, Nagcarlan, Laguna

NAGCARLAN  UNDERGROUND  CEMETERY– Discovering Beauty in Death

Photos and story by Sandy Araneta

July 9, 2014

 

During a trip to Laguna in July 2014, me and my friends visited the Nagcarlan Underground Cemetery, located in Nagcarlan, a mountainside town of Laguna. 385 more words

4-Witness - Mamumulot (Calumpang NHS Documentary) Nagcarlan, Laguna - SY 2014-2015

Inihahandog ng Calumpang National High School ang Dokumentaryong Pinamagatang Mamumulot (Daang ilog patungong niyog) 38 more words

Calumpang National High School

ZERO-based Grading System IN or OUT?

Ni Jonas Ortigueras Jr.

Isa ka ba sa mga nasa top? Nagkakaroon ka ba ng ‘line of seven’ noon? Kung dati hindi baguhin natin ngayon, uso na ang line of seven at bilang isang tipikal na estudyante, masasabi kong mas mahirap ang kompetisyon ngayon. 239 more words

Calumpang National High School

Discovering Nagcarlan, Laguna: Underground Cemetery and Twin Bunga Falls

Starting the year right. Yep! After a year of not being able to post blogs, here I am starting over again with a resolution of blogging every adventure I’ll experience this 2015. 2,068 more words

Travel

2014 x Footnotes

Before I make a post bragging about the roast chicken I cooked (I did a lot of the prep, okay), and actually making my new year post, I’ll add in the last four highlights of my December 2014. 480 more words

Blog