Tags » Nagoya University

Japan, Nagoya and NUPACE - A beginner's guide

Hello there. This time around I don’t have any pictures to show. Rather than doing that, I have been thinking about writing some tips about Japan and also about my exchange programme in the Nagoya University – the NUPACE programme. 9,840 more words

Về GSID

Hỏi: Bạn có thể giải thích rõ hơn giúp mình về khóa học International Development mà bạn đang theo học tại GSID? Vì theo tên gọi mình thấy nó hơi mơ hồ, liệu có phải thiên về nghiên cứu phát triển xã hội, ưu tiên các ngành nghề chính sách công hay NGO về phát triển bền vững xã hội không? 947 more words

Scholarships - Học Bổng

Berburu Beasiswa ke Negeri Para 'Ninja'

Siapa bilang beasiswa hanya diberikan untuk orang yang pintar atau yang berprestasi saja? Anggapan itu setidaknya tidak berlaku untuk Hasyirun Ni’am, seorang Account Officer… 1,008 more words

Beasiswa

Intern Diaries: Shravan M's exploits at Nagoya University, Japan!

Who?
Shravan Mallemputi, BTech 14-18 (EE)

Where?
Nagoya University, Japan

Duration of the internship?
8 weeks

How would you rate your experience on a scale of 1 to 10? 346 more words

Iit Bbs