“Όταν κατανοήσουμε τη φύση, τότε θα έρθουμε σε επαφή με τα βαθύτερα και πιο σημαντικά μέρη του εαυτού μας”, λέει η Nalini Nadkarni

SONY DSC 31 more words