Tags » Napoleon Abueva

Entry 084

Sculpture 08: Alaala ng Bayang Filipino sa mga Bayani ng (18)96
and Bonifacio Monument in Balintawák

This monument generated art and historical misconceptions is the “Homenaje del pueblo filipino a los héroes del 96” (Alaala ng Bayang Filipino sa mga Bayani ng 96). 701 more words

U.P. Beloved