Tags » Nathuram Godse

RSS was not responsible for killing Mahatama Gandhi

#Truth: Nathuram Godse was a member of the Hindu Mahasabha – a Right-Wing political outfit when he assassinated the Mahatma on 30 January, 1948.

The RSS maintains that he was not a member of the party at the time of the assassination but Nathuram’s own brother, Gopal Godse, clearly states in his book ” Why I Assassinated Mahatma Gandhi”, that all the Godse brothers were active members of the RSS at the time. 80 more words

గాడ్సే మాత్రమే కాదట!

మహాత్మా గాంధీ హత్య కు కారణం అంటే ఎవ్వరైనా టక్కుమని చెప్పే పేరు నాథురాం గాడ్సే. ఇదే దశాబ్దాలుగా మనం వింటున్న, ఎవరైనా అడిగితె చెప్తున్న మాట. ఒక్క గాడ్సే నే కాదు ఇంకా ఎవరో కూడా ఆ హత్య వెనక అనే అంశాన్ని కొందరు వెలుగులోకి తెచ్చినప్పటికీ అది రూపం డాల్లచలేదు రాజకీయ మరియు ఇతర ప్రభావాల వాళ్ళ. అయితే తాజా గా మరో సారి ఇలాంటి అంశమే వెలుగులోకి వచ్చింది. అభినవ్ భారత్ అనే ట్రస్ట్ కి చెందిన

హల చల్ వార్తలు

सलमान खान के कारन मझे दिल्ली की पब्लिक ने पीटा है

Bibado mai rahne wale Bigg Boss pratiyogi OM Swami ko ek function mai dauda kar peeta gaya hai. Pahle to manch kar phool (flowers) maala (garland) se unka welcome kiya gaya phir usi manch ke neech pitai hui. 210 more words

Videos

It is fitting that Gandhi's assassination is being used to widen the democratic imagination

The information commissioner’s ruling to make public Nathuram Godse’s statement could not have come at a better time

A nation state which aspires to be a national security state and a democracy is a peculiar and a paradoxical entity. 621 more words

Scroll.in

Godse's Ghost

Today, 30th January 2017, we celebrate the 69th Death Anniversary of the killing of Mahatma Gandhi. For the past few years, every January, there are a slew of messages glorifying the murderer, Nathuram Godse; messages that glorify Godse and justify his murder through an essay of his “Why I killed Gandhi”, his statement in court justifying the murder. 952 more words

History

मूर्ति पूजा क्यों की जाती है ?

एक बार भ्रमण करते धर्मयोद्धा स्वामी विवेकानन्द अलवर राज्य में गये । सम्पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ महाराजा ने स्वामी जी का भव्य स्वागत किया । महाराजा युवक थे एवं पश्चिमी विचारों से कुछ – कुछ प्रभावित भी थे । मूर्ति पूजा में उनकी आस्था नहीं थी । स्वामी जी से वार्तालाप करते समय , उन्होंने व्यंग्य पूर्ण भाषा में पूछा कि मन्दिरों में मूर्ति पूजा क्यों की जाती है ?
स्वामी विवेकानन्द ने महाराजा को बताया कि मूर्ति रूप में ईश्वर की पूजा करना भी उसकी प्राप्ति का एक मार्ग है और इससे कोई हानि भी नहीं है । परन्तु महाराजा इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए । अपने तर्क की पुष्टि के लिए स्वामी जी ने वहा उपस्थित मंत्री से कहा कि वह दीवार में लटका महाराजा का एक चित्र लाएं । मंत्री ने महाराजा का चित्र लाकर स्वामी जी को सौंप दिया । स्वामी जी ने तब मंत्री से कहा कि वह महाराजा के चित्र पर थूके । इस सुझाव मात्र पर ही मंत्री का सिर चकराने लगा । उसने स्वामी जी से कहा कि यह काम करना मेरे लिए असम्भव है ।

भारत के लिए आदर्श शिक्षा व्यवस्था – स्वामी विवेकानन्द

तब स्वामी विवेकानन्द महाराज की ओर मुड़े और उन्हें निर्दिष्ट करते हुए कहा कि जिस प्रकार मंत्री ने महाराजा के केवल एक चित्र पर थूकना अस्वीकार कर दिया जबकि वह एक निर्जीव कागज है , केवल महाराजा का एक प्रतीक मात्र है । ठीक इसी प्रकार मूर्ति पूजा भी एक ऐसा प्रतिकात्मक कार्य मात्र है , जो अंत में सामान्य लोगों को ईश्वर में ध्यान केन्द्रित करने एवं उच्च आध्यात्मिक स्तरों तक पहुंचाने में सहायता करता है ।
संस्कृत भाषा में प्रतिक का अर्थ है ‘ ओर आना ‘ या ‘ समीप पहुँना ‘ । विश्व के सभी धर्मो में उपासना की कई पद्धतियां प्रचलित है । कुछ लोग अपने धर्म गुरूओं की पूजा करते है , तो कुछ लोग आकृति विशेष या प्रकृति की पूजा करते है और कुछ ऐसे भी लोग है जो मनुष्य से उच्चतर प्राणियों देवदूत , देवता , अवतार इत्यादि की पूजा करते है । इन भिन्न – भिन्न पद्धतियों में से भक्तियोग किसी का तिरस्कार नहीं करता । वह इन सब को एक प्रतीक नाम के अन्तर्गत कर प्रतिक पूजा या मूर्ति पूजा कहकर मानता है । ये सब ईश्वर की उपासना नहीं कर रहे है पर प्रतिक की उपासना करते है , जो ईश्वर के समीप है । पर ये प्रतिक पूजा हमें मुक्ति और स्वातंत्र्य के पद पर नहीं पहुँचा सकती । यह तो उन विशेष चीजों को ही दे सकती है जिनके लिए हम उनकी पूजा करते है । किसी भी वस्तु को ईश्वर मानकर पूजा करना एक सीढ़ी ही है जो परमेश्वर की ओर मानो एक कदम बढ़ने , उसके कुछ समीप जाने के समान है । यदि कोई मनुष्य अरूंधती तारे को देखना चाहता है , तो उसे उसके समीप का एक बड़ा तारा पहले दिखाया जाता है और जब उसकी दृष्टि बड़े तारे पर जम जाती है , तब उसको उसके बाद उससे छोटा एक दूसरा तारा दिखाते है । ऐसा करते – करते क्रमशः उसको अरूंधती तक ले जाते है । इसी प्रकार ये भिन्न – भिन्न प्रतिक और प्रतिमाऐं उसे ईश्वर तक पहुंचा देती है ।
दो प्रकार के मनुष्य को किसी प्रतिक या मूर्ति की आवश्यकता नहीं होती – एक तो मानव रूपधारी पशु , जो कभी धर्म का विचार नहीं करता और दूसरा पूर्णत्व को प्राप्त हुआ व्यक्ति जो इन सब सीढ़ियों को पार कर गया होता है । इन दोनों छोरों के बीच में सबको किसी न किसी बाहरी या भीतरी आदर्श की आवश्यकता होती है । मैं तो कहता हूं कि चित्र की नहीं चरित्र की उपासना करो , व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व की पूजा करो । भगवान श्रीराम एक नाम नहीं बल्कि श्रीराम का अर्थ त्याग , आदर्श , करूणा , दया , समता , स्वाभिमान , शौर्य , स्वधर्म के प्रति अपने आप को समर्पिक करना है । भगवान श्रीराम प्रत्येक मनुष्य के लिए आदर्श है । भगवान श्रीकृष्ण , भगवान महावीर , भगवान बुद्ध को किसी भी धर्म या जाति विशेष की परीधि में नहीं रखा जा सकता है । ये तीनों अहिंसा , करूणा , तप व त्याग के प्रतिक है । इसलिए चित्र की नहीं चरित्र की पूजा करने की आवश्यकता है ।

अखण्ड भारत के स्वप्नद्रष्टा -वीर नाथूराम गोडसे भाग – एक

अमेरिकी लेखक डेल कार्नेगी लिखते है – जब कभी मैं मानसिक चिंताओं से परेशान होता हूं , मैं अब्राह्म लिंकन के शान्त चित्र पर अपना ध्यान केन्द्रित करता हूं । इससे मन में शान्तभाव , साहस और नई प्रेरणा आती है । मैं तरोताजा होकर फिर काम में जुट जाता हूं । घर में रखी प्रत्येक मूर्ति या चित्र से एक वातावरण का निर्माण होता है । मनुष्य अपनी आंखों से दिन – प्रतिदिन इन चित्रों या मूर्तियों को देखता है , बार – बार दृष्टि पड़ने से इनका सूक्ष्म प्रभाव सीधे मन पर पड़ता है । इन चित्रों में चित्रित भावनाओं , स्थितियों , मुद्राओं के अनुसार हमारे मन में शुभ – अशुभ विचार , भावनाएं उत्पन्न होती है , वैसी ही मन स्थितियां बनती है । हमारे देवी , देवताओं , वेद , उपनिषद् , रामायण , महाभारत के इतिहास से सम्बन्धित मूर्तियों की प्रत्येक आकृति में , हाव – भाव , मुख – मुद्राओं में , दिव्य संदेश भरे हुए है । उन संदेशों को याद करके , जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए ।
अग्निना अग्निः समिध्यते ।
अग्नि से अग्नि , बड़ी से छोटी आत्मा प्रदीप्त होती है । महान विभूतियों , देवी – देवताओं की मूर्तियों से दीप्तिमान शान्तिदायक प्रेरक वातावरण में रहकर अपनी आत्मा को आलोकित करें ।
……………………….

REALITY

अखण्ड भारत के स्वप्न द्रष्टा - वीर नाथूराम गोडसे भाग - 3

पिछले दो भागोँ मेँ आपने श्री नाथूरामजी गोडसे द्वारा गांधीजी का वध करने के प्रमुख कारणोँ को पढा,अब आगे ……

अखण्ड भारत के स्वप्नद्रष्टा -वीर नाथूराम गोडसे भाग – एक

8 more words
REALITY