Tags » Natsume Isaku

Monday, May 16th 2016

Ameiro Paradox by Natsume Isaku – V3 Ch2 ⋆ #Humor #Romance #Yaoi → Carnivorous-Bees || Buy

Muchuu no Hito by Tanaka Suzuki – Ch3 ⋆ #Fantasy #Humor #Romance #Yaoi →  11 more words

Releases

[Update Collection] 2016/04/17

Giây phút ấy khi đã 5 tuần từ ngày bạn gửi 8 quyển truyện giá cũng phải 1 chai rưỡi về mà vẫn chưa nhận được, bạn hoàn toàn bị thuyết phục rằng nó đã bị lạc và rồi thì nó lại nhiệm màu đến với vòng tay bạn… 153 more words

Khác

[Update Collection] 2016/03/07

(Ảnh có 1 số quyển không chính chủ =)) )
1. Stay Gold 2nd (kèm After Story của kun-kun series + card bonus) 33 more words

Khác

Thursday, March 3rd 2016

Please help my friend who entered a contest for a life-changing opportunity, a scholarship which would allow her to participate to a one-month exchange program in a renowned university in the US. 122 more words

Releases

[Update Collection] 2016/02/05

Lần update cuối cùng trước khi sang Bính Thân lol

  1. Kachou Fuugetsu vol 4 (kèm limited booklet + paper vol. 4 + clear file Youmei x Hizuru + Clear file Koisuru Boukun quà Giáng sinh của Comicomi…
  2. 103 more words
Khác