Tags » Natsume Isaku

[Update Collection] 2016/08/26

Ikasama Memori (Bản Eng) vol 1 + 2

Dear+ số tháng 8/2016 (Tặng kèm card Kabu x Onoe ở Comicomi)

Cốc Ameiro Paradox (Comicomi) 22 more words

Khác

ämëïrö pärädöx BLCD + MANGA VOL 3 Complete

Ameiro Paradox DRAMA CD 3, By Natsume Isaku.

♫ Cast: (Kaburagi Motoharu) Maeno Tomoaki x Kondou Takashi (Onoe Satoshi)
Haru Fujoshi (SweetYaoiObsession)
Scans By… 211 more words

♬BLCDs♬

[Update Collection] 2016/07/06

1. Trang nhất toàn là hắn DongJing (Tặng kèm chữ ký tươi của tác giả + tập truyện ma của U + 3 Bookmarks… 109 more words

Khác