Tags » Natural Calamities

Ang Mga Karahasan, Kalamidad, at ang Kapangahasan ng Tao

Ang Mga Karahasan, Kalamidad

At ang Kapangahasan ng Tao

Ni Apolinario Villalobos

Dahil sa paghihirap at kamatayang dulot sa sangkatauhan at mundo sa kabuuhan, ang mga karahasan at kalamidad ay itinuturing na mga parusa ng Manlilikha sa tao. 296 more words

Apolinario Villalobos

Grim Facts about Climate Change!

Climate change is the most dreadful fact in the recent decades being the hottest talk of town. Many a people question if it is really a fact that the Earth is heating up; the answer to all of them sadly is, yes. 216 more words

Bentham Science Publishers

Ang Pagtibag sa Apat na Haligi ng Hustisyang Pangklima ng Mayayamang Bayan

Sa nakalipas na dalawang dekada, nasaksihan ng mundo ang pinakamapinsala at pinakamalulupit na trahedya sa kasaysayan. Taong 2004,nang maganapap ang mapaminsalangTsunami sa rehiyon ng Timog at Timog-Silangang Asya, na nag-iwan ng libu-libong taong namatay.  781 more words

STEP-Sierra Madre

I WAS ME

by Jhewoung Jhewoung

I
I was me, as far as you can see,
Me that was naturally perfect beauty,
Me that was created with the love, 298 more words

Mga Tula

2016's biggest potential threat

A tragedy caused by climate change is seen as the biggest potential threat to the global economy in 2016, according to a survey of 950 experts conducted by the World Economic Forum. 198 more words

Climate Change

Flash flood in Utah kills sixteen, leads to the disappearance of four people

Authorities have confirmed that at least fifteen people died in flash flooding that swept away two vehicles in a town on the Utah-Arizona border and surged through a nearby national park. 110 more words

News