Tags » Nature

CHICKADEE CHEER (TWO PHOTOGRAPHS)

I always look out for these birds on my walks through the woods. They’re usually found along the path often flying away just as you put the camera up to your eye. 31 more words

Photography

Wordless Wednesday 129

If you really like the post please leave a word. It will help me in visiting your blog.              I am on vacation but instead of leaving the canvas blank I have scheduled a few posts.

Photography

International Mountain Day

Today, December 11th is international mountain day.

It was created by the United Nations in 2003 to bring awareness to the importance of mountains to people and the planet. 215 more words

Trail Running

Monkeys

Monkeys on television, monkeys in suits
Monkeys in the mirror getting cute
Monkeys at a table in a restaurant of stars
Monkeys in a bar, monkeys fighting in a bar… 17 more words

Poetry

एक सह्याद्री वेडा

कडे कपाऱ्यांनी डोंगर माझा सजला,
इथेच केव्हातरी राजाही माझा निजला |

हिरवळ दाटली होती जिथे चोहीकडे
भले भले भ्यायले बघून केवळ डोईकडे|

लाज राखली माय लेकरांची, भक्कम उभे राहून ज्यानी
नमन आहे अश्या या पर्वताला, मस्तक ठेवूनी त्याच्या स्थानी |

मायेच्या अथांग आभाळात समावूनी,
काकेत घेतले ज्याने मलाही
लळा कधी लागला या डोंगराचा,
प्रश्न अनुत्तरित आहे ऋषीमुनींनाही |

असाच नितांत प्रेमाचा साठा तो ठेवीत असे जवळी
याच गर्भात जन्मले मराठा, धनगर, कुणबी आणि गवळी |

जात पात वाढले, धर्म अधर्म वाढला
बापाचा हात मात्र याने डोक्यावरून कधीच नाही काढला |

पोटं सतत भरत आमुची
परतफेडीची तुझी अपेक्षा नाही

कुठून आणतोस रे इतका मोठेपणा?

माझ्या डोंगरा, माझ्या सह्याद्रया्

हा वेडा तुझा आहे, दुसरा कोणाचाच नाही ||

Relations