Tags » NC-17

[NC-17/Shortfic/BobBin] Trói Chặt

Written by Ann

Pairing: BobBin(main), HoeHuyk

CHAP 5

Kẻ sau lưng đã ngủ say, anh có thể nghe tiếng thở đều đặn của hắn, hơi thở của hắn phả trên gáy của anh. 3,284 more words

[THREESOME] [TAE/KOOK/GA] ADOPT (Part 2)

ADOPT (Part 2)

Au: Lea 

Pairing:

– Seme: V & Jungkook

– Uke: Suga

Rating: NC-17

Catergory: Smut/Yaoi

Summary: Sai lầm của Yoongi là đưa hai thằng quỉ nhỏ về nhà nuôi. 3,672 more words

Lea

[THREESOME] [TAE/KOOK/GA] ADOPT (Part 1)

ADOPT (Part 1)

Au: Lea 

Pairing:

– Seme: V & Jungkook

– Uke: Suga

Rating: NC-17

Catergory: Smut/Yaoi

Summary: Sai lầm của Yoongi là đưa hai thằng quỉ nhỏ về nhà nuôi. 2,640 more words

Lea

Red Revolution: Chapter 1 Calling Out The Devil

She mixes her words, she dances to the tune playing in the back. She tries to rise the flames of this man that entered her room. 388 more words

Jesse Abundis

Red Revolution ( prologue )

This mistake, this tragic step, this forever changing night. It enters his soul, it breaks his bones. Eyes so wide, taking it in, taking back from the mere sight, taking back from the smell of pain that filled his nostrils. 176 more words

Dark Poetry

[NC-17/Shortfic/BobBin] Trói chặt

WARNING: chap có H và fic gắn NC, dị ứng click back. Tks

Written by Ann
Pairing: BobBin(main), HoeHuyk

CHAP 4

Cậu đã ngủ say trên cánh tay của nó. 3,610 more words

[NC-17/Shortfic/BobBin] Trói chặt

WARNING: fic có H và gắn NC. Ai không thích click back. Thanks

Written by Ann
Pairing: BobBin(main), HoeHuyk
Cre ảng: Gà

NOTE: chap này HoeHuyk toàn chap, bạn nào không thích click back… 4,265 more words