Tags » NC-17

Menjadi manusia berbudaya masa kini dan masa sih

Sebenarnya Jakarta, Bandung, Surabaya bukan kota yang beruntung kalau kao mencari oase berbudaya.  Sebut saja Goethe Institute, British Council, Italian Institute dan IFI, kalau nggak ada duit dari  negara mereka masing-masing, mati gaya kao. 512 more words

Hàng to, bắn sớm - Chương 15 - Part 5

Hàng to, bắn sớm

Chương 15 – Part 5

Tác giả: Calanthe

Người dịch: Hip (づ ̄3 ̄)づ❤

Phần này khá nhạy cảm nếu ai theo đạo Thiên Chúa, thỉnh cân nhắc trước khi xem. 4,984 more words

NC-17

BUTTERFLY

TITLE : BUTTERFLY

AUTHOR : I YONGIE

GENRE : ROMANCE, FRIENDSHIP, HURT, FAMILY.

MAIN CAST:        LEE YONGJIN, SONG DAEHAN.

CAST           :       KIM HANBIN, UHM JION, KIM TAEYEON. 9,400 more words

Romance

Hàng to, bắn sớm - Chương 15 - Part 4

Hàng to, bắn sớm

Chương 15 – Part 4

Tác giả: Calanthe

Người dịch: Hip (づ ̄3 ̄)づ❤

Ngày lễ nên tớ cũng chơi tít mít luôn, giờ mới ngoi lên post bài :”> 5,385 more words

NC-17

Confinement

Summary:

Spock has Jim where he wants him. All tied up.

Art by: Elfqueen55

You are confined, restrained, cannot move.

I have you where I wish you to be. 26 more words