Tags » Nepal

From Nepal, @i_RaiG : @tobishnu अक्सर मानिसहरू आकास्मिक्ता खोज्छन् त्यसैले दु:खी भएर वस्नु परिरहेको हुन्छ

अक्सर मानिसहरू आकास्मिक्ता खोज्छन् त्यसैले दु:खी भएर वस्नु परिरहेको हुन्छ

— ©Rajkumar™®🇳🇵 (@i_RaiG) January 21, 2018

https://platform.twitter.com/widgets.js

January 21, 2018 at 11:17AM
via Twitter https://twitter.com/i_RaiG…

27 more words
Ifttt

From Nepal, @prakashp92 : @BishnuRimal @shankarpokhrel8 हार्दिक बधाई साथै शुभकामना

हार्दिक बधाई साथै शुभकामना

— Pra Ka Sh (@prakashp92) January 21, 2018

https://platform.twitter.com/widgets.js

January 21, 2018 at 11:08AM
via Twitter https://twitter.com/prakashp92

http://ift.tt/2G13rRa
http://ift.tt/2lf7e3F
http://ift.tt/2l3ZySX
@BishnuRimal @shankarpokhrel8 हार्दिक बधाई साथै शुभकामना

12 more words
Ifttt