Tags » Neuro

Det vuxna barnet - neuroplasticitet och rörelse.

Vad har egentligen hänt när vi säger att vi inte kan göra vissa rörelser längre? Nu menar jag inte den stelhet och “rosten” som kommer av att inte ha rört sig på ett tag. 562 more words

Vitalitet

The 2045 Initiative

Famed futurist Ray Kurzweil believes that by the year 2045, humans and computers will reach singularity, meaning the computers will become more advanced than humankind and we will be able to upload our mind to a computer. 704 more words

TECHNOLOGY