Tags » Nezumi

[Trans] Light Novel No.6

Author: Atsuko Asano

Trans: Hazel

Genres: Josei, Action, Mystery, Sci-Fi, Shounen AI 

Rated: 17+

Source: http://9th-ave.blogspot.com/p/no-6.html

—————

Đôi lời: phần dịch chỉ là một đoạn beyond trong số 9 volume, kể về những gì xảy ra tiếp đó sau khi cuộc chiến đã kết thúc (phần beyond này gồm 4 chương, mỗi chương kể về cuộc sống của mỗi người). 6,600 more words

Boylove

Twenty Fifteen

I hope everyone started the year off in a more than pleasant way. In my household we were in bed by midnight sharing nerdy You Tube videos on our phones. 339 more words

Art