Tags » Ngo Bao Chau

Terence Tao, genius mathematician

Three Chinese Fields Medalists so far:

1. ST Yau (丘成桐): HK-USA, Harvard Dean of Maths.
2. Terence Tao (陶軒哲): Australia-USA (Parents immigrants from HK), UCLA Math Professor. 167 more words

Modern Math

ICM2014 Ngô Bảo Châu 法籍越南华裔数学家 吴宝珠 Speech on Vietnam Math Education

Ngô Bảo Châu  吴宝珠 Vietnam Chinese Fields Medalist 2010. Won 2 Gold International Math Olympiad with one Perfect Score.

Educated in Vietnam High School, won scholarship to France Ecole Normale Supérieure (Paris).

Aug12 2014 (Tue):

Education

GS NGÔ BẢO CHÂU: "ĐẠI HỌC VIỆT NAM LÀM NGƯỢC VỚI THẾ GIỚI"

GS NGÔ BẢO CHÂU: “ĐẠI HỌC VIỆT NAM LÀM NGƯỢC VỚI THẾ GIỚI.”

Vị GS cho rằng, giáo dục đại học đã tụt hậu ngay với các nước trong khu vực, còn Bộ trưởng Nguyễn Quân nhận định, vấn đề nằm ở tự chủ tài chính, bản thân ông và Bộ trưởng Giáo dục cũng không quyết định được lương cho GS Châu. 1,569 more words
Beast Library

Nhân tài và toàn cầu hóa

Battushig Myanganbayar đang là cậu học sinh 15 tuổi người Mông Cổ, sống ở một khu bình dân vô danh tại thủ đô Ulan Bator, khi cậu hoàn thành khóa học online miễn phí (MOOC) dành cho sinh viên cấp đại học của Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT). 1,036 more words

Vietnamese Writings