Tags » Ngo Bao Chau

Oscar và bà áo hồng - Em ơi có bao nhiêu 120 năm cuộc đời

Nhiều cuốn sách ngỡ là sách thiếu nhi mà đọc rồi mới biết không phải là sách thiếu nhi.

Điều tuyệt nhất là việc chọn một cuốn sách, không chờ đợi gì nhiều lý do duy nhất chọn nó là vì nó mỏng tầm 100 trang và rồi phát hiện ra chỉ cần nhiêu đó là đủ, quá đủ. 862 more words

Xanh Xanh

Triết Biếm và Cách mạng công nghiệp 4.0

Mấy tháng gần đây nhiều người nổi tiếng, bao gồm cả các lãnh đạo doanh nghiệp và cao hơn nữa, đề cập đến một thứ rất thời thượng: Cách mạng công nghiệp 4.0. 635 more words

Người Đọc

Làm quen Triết học qua biếm họa - Ngô Bảo Châu

Lời giới thiệu và trích đăng cuốn “Làm quen triết học qua biếm họa” của Michael F.Patton và Kevin Cannon, bản dịch của Đỗ Trí Vương. 1,083 more words

Trích đăng