Tags » Ngo Bao Chau

GS NGÔ BẢO CHÂU: "ĐẠI HỌC VIỆT NAM LÀM NGƯỢC VỚI THẾ GIỚI"

GS NGÔ BẢO CHÂU: “ĐẠI HỌC VIỆT NAM LÀM NGƯỢC VỚI THẾ GIỚI.”

Vị GS cho rằng, giáo dục đại học đã tụt hậu ngay với các nước trong khu vực, còn Bộ trưởng Nguyễn Quân nhận định, vấn đề nằm ở tự chủ tài chính, bản thân ông và Bộ trưởng Giáo dục cũng không quyết định được lương cho GS Châu. 1,569 more words
Beast Library

Nhân tài và toàn cầu hóa

Battushig Myanganbayar đang là cậu học sinh 15 tuổi người Mông Cổ, sống ở một khu bình dân vô danh tại thủ đô Ulan Bator, khi cậu hoàn thành khóa học online miễn phí (MOOC) dành cho sinh viên cấp đại học của Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT). 1,036 more words

Vietnamese Writings