Tags » Ngo Bao Chau

Làm quen Triết học qua biếm họa - Ngô Bảo Châu

Lời giới thiệu và trích đăng cuốn “Làm quen triết học qua biếm họa” của Michael F.Patton và Kevin Cannon, bản dịch của Đỗ Trí Vương. 1,083 more words

Sách Đã Xuất Bản

Fundamental Lemma 1 & 2

Object G = Object H
(Fundamental Lemma 2, FL2)

; G & H are objects in Grothendieck’s geometry.

Ngô Bảo Châu realised that the geometric objects needed for FL2 could be built out of the repertoire of mathematical physics, thus reversing Weil’s and Grothendieck’s original priorities: instead of using the results of counting about geometric objects to pin them down to motives by applying the equality in FL1 i.e. 8 more words

Chỉ toàn là trẻ con

Mẹ đang lúi húi băm rau bèo chợt thấy Than đạp xe về, nước chảy ròng ròng từ áo xuống. “Ơ hay, mày bị làm sao thế.” “Con bị ngã xuống mương” – Than trả lời. 1,864 more words

Truyện Ngắn