Tags » Ngo Bao Chau

Nhân vật

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Thuở bé tôi hay đến chùa vì thích sự yên tĩnh. Có những năm tháng nằm bệnh, đêm nào mẹ tôi cũng nhờ một thầy đến nhà tụng kinh cầu an và tôi thường đi vào giấc ngủ êm đềm giữa những câu kinh đó. 2,916 more words

Ngo Bao Chau

Lạm bàn về trí thức và nguỵ trí thức

Mấy tuần nay muốn góp một tiếng nói chung quanh đề tài gọi là “trí thức”, nhưng cái viêm khớp đánh bại mọi ý định. Ngày nào mình điều trị cho người khác, nay đến lúc mình thành bệnh nhân của đồng nghiệp. 3,366 more words

Linh Tinh