Tags » Ngo Bao Chau

Upcoming Attractions

There’s a packed schedule for graduate classes at Chicago next Fall: Ngô Bảo Châu on automorphic forms (TueTh 11:00-12:30), Akhil Mathew on perfectoid spaces (MWF 12:30-1:30), and George Boxer and me on (higher) Hida theory (MW 1:30-3:00). 53 more words

Mathematics

Oscar và bà áo hồng - Em ơi có bao nhiêu 120 năm cuộc đời

Nhiều cuốn sách ngỡ là sách thiếu nhi mà đọc rồi mới biết không phải là sách thiếu nhi.

Điều tuyệt nhất là việc chọn một cuốn sách, không chờ đợi gì nhiều lý do duy nhất chọn nó là vì nó mỏng tầm 100 trang và rồi phát hiện ra chỉ cần nhiêu đó là đủ, quá đủ. 862 more words

Xanh Xanh

Triết Biếm và Cách mạng công nghiệp 4.0

Mấy tháng gần đây nhiều người nổi tiếng, bao gồm cả các lãnh đạo doanh nghiệp và cao hơn nữa, đề cập đến một thứ rất thời thượng: Cách mạng công nghiệp 4.0. 635 more words

Người Đọc