Tags » Nguyen Bac Truyen

Hồ sơ Nguyễn Bắc Truyển

Nguyễn Bắc Truyển sinh năm 1968 tại Sài Gòn, Việt Nam. Năm 2004, ông Truyển cùng một Việt kiều Mỹ tên Đỗ Thành Công tham gia xây dựng “đảng Dân chủ Nhân dân”, một chính đảng đối lập với đảng Cộng sản, và có dự định thay đổi thể chế. 5,977 more words

Cá Nhân

"Bám đít" Bùi Hằng, Bắc Truyển "lên ngôi"

        Cùng gia nhập bầy đàn rận chủ quốc nội đã lâu, cũng từng “nhập khám” với mức án tù giam 3 năm với tội danh “Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” nhưng bấy lâu nay cái tên Nguyễn Bắc Truyển không được nhiều người biết đến. 1,457 more words

Blog - Tin Tức