Tags » Nguyen Bac Truyen

Vietnam Free Expression Newsletter No. 23/2018 - Week of June 4-10

Above: Protester in Ho Chi Minh City. Source: Vietnam Right Now

Greetings from The 88 Project! We are bringing you news, analysis, and actions regarding human rights and civil society in Vietnam during the week of June 4-10. 1,850 more words

The 88 Project

Vietnam Free Expression Newsletter No. 16/2018 - Week of April 16-22

Greetings from The 88 Project! We are bringing you news, analysis, and actions regarding human rights and civil society in Vietnam during the week of April 16-22. 1,429 more words

The 88 Project

Anh Em Dân Chủ Đi Tù

Kính mời quý bạn xem bài: Mỹ phản ứng sau bản án cho ông Nguyễn Văn Đài by BBC, 06/04/2018 .

Luật sư nhân quyền nổi tiếng Nguyễn Văn Đài (trái), tại phiên tòa 5/4/2018 . 236 more words

Chống Tàu Xâm Lấn

Vietnam Free Expression Newsletter No. 8/2018 - Week of February 19-25

Greetings from The 88 Project! We are bringing you news, analysis, and actions regarding human rights and civil society in Vietnam during the week of February 19-25. 1,535 more words

The 88 Project

Hồ sơ Nguyễn Bắc Truyển

Nguyễn Bắc Truyển sinh năm 1968 tại Sài Gòn, Việt Nam. Năm 2004, ông Truyển cùng một Việt kiều Mỹ tên Đỗ Thành Công tham gia xây dựng “đảng Dân chủ Nhân dân”, một chính đảng đối lập với đảng Cộng sản, và có dự định thay đổi thể chế. 5,977 more words

Cá Nhân