Tags » Nguyen Tan Dung

Philippines, Vietnam Share Common Stand On South China Sea

Asian Journal

VIENTIENE, Laos– President Rodrigo R. Duterte and Vietnam Prime Minister Nguyen Tan Dung shares the same stand on the issue of the South China Sea, agreeing that there must be freedom of navigation there. 153 more words

Thirty years of change

Bài mới của mình trên tờ Mekong Review (https://mekongreview.com/), một quarterly journal do Minh Bui Jones, founder của tờ the Diplomat sáng lập, với hy vọng tạo thành một kiểu New Yorker của Đông Nam Á. 2,929 more words

Economics And Politics

Bệnh nhiệm kỳ của các nhà cai trị

Nhà cách mạng Nga V.I. Lenin từng nói: “giành chính quyền đã khó, giữ chính quyền còn khó hơn”. Những đồng chí của ông ở Việt Nam có vẻ rất coi trọng tuyên ngôn đó, cho nên luôn xem “ổn định” là mục tiêu hàng đầu của hệ thống chính trị. 1,751 more words

Vietnamese Writings