Tags » Niceland

Styresettet i Niceland avgjort ved folkeavstemming; Nekrokratisk Diktatur ble valget

Da har alle innbyggerne i Niceland stemt over styresettet sitt, og det var 100% oppmøte, og Nicelands eneste innbygger (meg) ble ved folkeavstemming, avgjort til å bli Nekrokratisk Diktator! 253 more words

Niceland

Niceland søker om medlemskap i FN's politiske sikkerhetsråd

Niceland søker herved om medlemskap i FN’s politiske sikkerhetsråd, hvor vi vil bruke vår stemme, til å stemme imot samtlige militære intervensjoner, hvor det ikke foreligger et demokratisk flertallsønske, fra folket i landene, som det ønskes å interveneres imot! 159 more words

Niceland

Jeg erklærer Niceland for gjenåpnet!

I ca. 50 meters radius rundt meg og min person, er det nå en egen stat. Denne staten heter Niceland, og har en enkel lov; … 201 more words

Niceland