Tags » Nicki Minaj

Any Body Wanna Buy a Heart?

Greetings and salutations,

Recently, I saw a post in my Facebook timeline. It went something like this: I put my love on clearance but still no one wants it. 924 more words

Fav Females: Hip-Hop/Rap

By Conner Yarbrough
Blog Content Contributor

Part three of a four part series.

For those of you that don’t know, March is Women’s History Month here in the good ol’ U.S.-of-A, and March eigth was International Women’s Day. 1,303 more words

Web Content

How One Line Derailed Ludacris' Rap Career And How He Might Get It Back On Track


“I blow her up… balloons!”

Those five words were all it took to completely derail the career trajectory of one of the most prominent MCs of the 2000s. 1,633 more words

Home Page

chang

hôm nay chang nói

miracles happen when girls support each other kính thưa quý dị 😇😇😇😇😇

hôm kia mint tag vào một bài viết nói về tình bạn của phụ nữ thường như shit phụ nữ chơi với nhau tốt nhất chém gió chuyện phấn son chứ đừng có hòng mà tâm sự thật tình tại vì cái quái gì cũng có ganh ghét đố kị có khi chính chủ không nhận ra luôn chưa nói giựt bồ nhau too much drama mind tag vào rồi nói “lydia ngoại lệ của tui” ốhh ồhh tất nhiên rồi im fucking awesome 😉 phụ nữ bị hành kinh thế nào mỗi tháng quá thấm thía không hiểu cho nhau thì còn ai hiểu cho ở đó mà còn chơi qua chơi lại điên hết rồi cái thế gian  🤦🤦🤦🤦🤦 2,149 more words

La La La