Tags » Nimono

First New Year's in Japan

My, my, my what a year….oh wait. I meant to say what a crazy busy bunch of years we’ve had. Changed 4.5 houses, had two kids, moved to Japan.. 702 more words

Seafood And Fish

Kindergarten bento - Fresh start (Monday, 15/May/17)

Menu: Kajiki sword fish nimono, Boiled green beans, Sliced cucumber salad, Cherry tomato, Rice with scrambled egg on top


After having a super busy weekend participating in a “kimono” presentation show with my daughter this past Sunday, I was looking forward to going back to our normal routine and having a good, fresh kickstart of a week. 66 more words

Japanese 日本食

นิโมโนะ (ของต้มในวัฒนธรรมญี่ปุ่น)


อาหารญี่ปุ่นตามขนบอาจแบ่งออกเป็นกลุ่มๆตามวิธีการปรุงได้เป็น ของทอดของย่าง ของนึ่ง ของต้ม ของดิบ  ในกลุ่มอาหารเหล่านี้ของต้มถือเป็นอาหารที่ทำได้ยากที่สุด นักเรียนการทำอาหารจะได้เรียนการปรุงของต้มในช่วงท้ายๆของการศึกษา  ฟังดูไม่น่าเชื่อว่า ของที่ทำง่ายราวกับโยนของที่ต้องการต้มใส่ลงหม้อยกขึ้นตั้งไฟ ปรุงรส แล้วต้มเคี่ยวไปเท่านั้นเอง

ในงานเลี้ยงปีใหม่คราหนึ่ง ได้มือปรุงอาหารเป็นนักเรียนพิธีชาญี่ปุ่นมาปรุงให้ถึงที่  จึงได้เห็นความยุ่งยากของการทำของต้มที่ว่านี้  การจะทำของต้มได้ดีเริ่มจากการรู้จักวัตถุดิบที่จะใช้ในพื้นถิ่นที่อยู่ ในช่วงเวลานั้นๆมีวัตถุดิบ(มักจะเป็นพืชผัก)อะไรบ้าง ผักแต่ละอย่างมีกลิ่นรส หรือบุคลิกอย่างไร  แล้วจึงเป็นการตัดแต่งผักให้งามเหมาะแก่การต้ม การจัดลงในภาชนะ และการกิน

ขั้นต่อมาจึงเป็นการต้มซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้เพื่อดึงบุคลิกของผักแต่ละชนิดให้แสดงออกมาอย่างงดงามการต้มนอกจากจะทำให้ผักสุกเหมาะแก่การกินแล้วยังใช้เป็นวิธีการในการกำจัดกลิ่นรสที่ไม่พึงประสงค์ของวัตถุดิบและใช้เป็นเป็นวิธีการซ่านน้ำซุปเข้าไปในเนื้อผัก น้ำซุปที่ช่านเข้าไปนี้เป็นน้ำซุปที่มีวิธีการเตรียมหลายแบบ อาจจะได้จากการต้มจากสาหร่ายทะเลเดี่ยวๆ หรือต้มผสมเนื้อปลาโอขูดฝอย อาจจะเป็นเห็ดหอม น้ำเต้า มีสูตรแตกต่างกันได้มากมาย  น้ำซุปนี้ทำหน้าที่ดึงกลิ่นรสที่ต้องการให้โดดเด่นโดยไม่ใช่ทำหน้าที่กลบรส รสของน้ำซุปจึงค่อนข้างจาง

โดยที่ผักแต่ละชนิดมีบุคลิกต่างกัน น้ำซุปที่เหมาะจะใช้สำหรับผักแต่ละตัวจึงมีความหวานเค็มที่ต่างกัน จึงต้องปรุงน้ำซุปสำหรับผักแต่ละตัวแตกต่างกันไป อาจเติมซีอิ๋วชนิดต่างๆ มิริน(เหล้าหวานชนิดหนึ่ง) และเหล้า  ผักแต่ละชนิดจึงถูกต้มแยกให้น้ำซุปที่ปรุงระดับหวานเค็มที่ถูกปรุงเฉพาะตัว หากเอาผักทุกชนิดต้มรวมกันจะทำให้ผักมีรสรวมๆคล้ายๆกันกินแล้วไม่มีความแตกต่างที่ชัดเจนของผักแต่ละตัว  เมื่อต้มผักแต่ละชนิดจนได้ที่แล้วจึงเอาผักมาจัดรวมลงในจานเดียว

ในจานของต้ม รสของผักในจานหนึ่งๆก็ไม่ควรซ้ำซากและจำแจจนน่าเบื่อแต่ผักแต่ละตัวควรให้รสชาติที่แตกต่าง สามารถตัดกันได้อย่างน่าสนใจ จึงนิยมวางผักที่รสต่างกันให้อยู่ข้างกันและเลี่ยงที่จะวางผักที่คล้ายกันให้อยู่ติดกันเพื่อให้คนกินได้สัมผัสความแตกต่างของอาหารแต่ละชิ้นไม่ให้เกิดความซ้ำที่น่าเบื่อหน่าย

ด้วยความยุ่งยากของการเตรียมของต้มที่ทำอย่างปราณีตนี้ ทำให้ใช้เวลาในการปรุงราว ๖-๘ ชั่วโมง ในอดีตของต้มชนิดนี้จึงเป็นของที่ชนชั้นสูงเท่านั้นที่จะมีเวลาและทรัพยากรมากพอที่จะได้ลิ้มรส ส่วนชาวบ้านทั่วไปทำของต้มหยาบๆเอาผักทุกชนิดลงต้มรวมในหม้อเดียว ของต้มปราณีตนี้มักมีประกอบในอาหารงานพิธีชาด้วย ว่ากันว่าหากพ่อครัวออกอาหารช้า เมื่อเสร็จพิธีชา จะต้องออกมาขอโทษแขกในขณะที่แขกลากลับ แล้วสำเร็จโทษตัวเองด้วยการคว้านท้องเป็นรูปตัว L การทำอาหารจึงเป็นงานที่แลกด้วยชีวิตกันทีเดียว

ญี่ปุ่น

Japanese dish-Super Easy! Kabocha Nimono

Many people think Nimono requires lots of experience to master. Especially, when it comes to kabocha, you may have to be extra careful and pay lots of attention not to let it dissolve. 457 more words

3-Vegetarian

Kindergarten bento - Meaty kajiki (28/Feb/17)

Menu: Simmered Kajiki (sword fish) on rice, Broccoli omelet, Stewed hakusai cabbage & daikon, Cucumber sticks

Strawberries & kiwi for dessert


The meat look alike kajiki is one of my daughter’s favorite dishes for her bento. 42 more words

Japanese 日本食

Kindergarten bento - Kajiki (30/Jan/17)

Menu: Simmered Kajiki (sword fish), Green bean omelet, Steamed broccoli, Rice with furikake, Carrot

Strawberry & banana for dessert

Japanese 日本食

Kindergarten bento - Bunny apple (23/Jan/17)

Menu: Kajiki nimono (simmered sword fish), Cucumber sticks, Sautéed spinach & bacon, Cherry tomato, Boiled egg

Bunny shaped apple for dessert

After the bento today, my clever daughter asked me not to cut out the apple in bunny shape anymore, because the apple skin contains a lot of vitamin c and very healthy. 29 more words

Japanese 日本食