Tags » No Min Woo

[Drabble series][SeongJeong][K-M] Chuyện thường ngày (10 - End)

10. Cách mọi chuyện bắt đầu

Tất cả mọi người trong nhóm đều thắc mắc một chuyện: Hyun Seong hay Jeong Min là người tỏ tình? 1,450 more words

Series

Day 1627: Love, Validation

As I was reading the news online this morning, I felt many painful emotions. Then, I saw this headline:

Two-Headed Porpoise Just Wants Love, Validation…

75 more words
Personal Growth