Tags » No Min Woo

[Drabble series][SeongJeong][K-M] Chuyện thường ngày (10 - End)

10. Cách mọi chuyện bắt đầu

Tất cả mọi người trong nhóm đều thắc mắc một chuyện: Hyun Seong hay Jeong Min là người tỏ tình? 1,450 more words

Series

Day 1627: Love, Validation

As I was reading the news online this morning, I felt many painful emotions. Then, I saw this headline:

Two-Headed Porpoise Just Wants Love, Validation…

75 more words
Personal Growth

My Girlfriend is a Nine-Tailed Fox

Welcome, DramaSpot readers!

This week I am recommending the romantic comedy: My Girlfriend is a Nine-Tailed Fox.
Starring Lee Seung Gi, Shin Min Ah, No Min Woo, Park Soo Jin, and Byun Hee Bong. 230 more words

Drama

[Drabble series][SeongJeong][K-M] Chuyện thường ngày (9)

9. The clingy Jeong Min

Có chuyện gì sao?

Dong Hyun thầm nghĩ khi nhìn thấy một Jeong Min cứ bám lấy Hyun Seong suốt cả ngày. 401 more words

Series