Tags » Noi Bai

Nội Bài mùa đông thì lạnh

Nói chung kinh nghiệm ngủ sân bay lần này đúc kết rằng:

“Không nên ngủ lại ở sân bay Nội Bài vào mùa đông”

Lí do là vì một tay Sài Gòn một cây như anh sẽ khó chịu nổi cái lạnh ở đấy. 350 more words

Travel

Are Vietnamese airports really that bad?

Most people were far from shocked last October when The Guide to Sleeping in Airports listed Vietnam in their list of the top 10 worst airports in Asia. 428 more words

Vietnam

CaBloWriMo: Noi Bai

I was recently reminded of one of my favourite airports by this news.

Flecked with dejection

my black marble reflection.

Noi Bai, oh, Noi Bai! 14 more words

Poetry