Tags » Nosql

Ưu và nhược điểm của NoSQL

1. Ưu điểm

Open source: Các sản phẩm nguồn mở đưa ra cho những người phát triển với nhiều lợi  ích to lớn, trong đó việc sử dụng miễn phí là một lợi ích lớn. 1,272 more words

NoSQL

Các loại NoSQL thông dụng

1. Key – value

Key-value stores là kiểu lưu trữ đơn giản nhất trong các loại CSDL NoSQL đồng thời nó cũng là kiểu lưu trữ cho tất cả các HQT CSDL NoSQL. 1,893 more words

NoSQL

Lịch sử phát triển của NoSQL

Thuật ngữ NoSQL được giới thiệu lần đầu vào năm 1998 sử dụng làm tên gọi chung cho các lightweight open source relational database (cơ sở dữ liệu quan hệ nguồn mở nhỏ) nhưng không sử dụng SQL cho việc truy vấn. 75 more words

NoSQL

Các đặc tính của NoSQL

Để đảm bảo tính toàn vẹn (integrity) của dữ liệu, hầu hết các HQT CSDL cổ điển đều dựa trên các giao dịch (transaction). Điều này đảm bảo tính nhất quán (consistency) trong tất cả các trường hợp quản lý dữ liệu. 723 more words

NoSQL

Tại sao phải sử dụng NoSQL?

1. Big Users

Khi internet mới bắt đầu phổ biến, việc một ứng dụng có khoảng 1000 người dùng thì rất phổ biến, nhưng nếu nâng con số này lên 10.000 hay thậm chí 100.000 thì đó là chuyện không tưởng. 2,132 more words

NoSQL

NoSQL là gì?

NoSQL không phải là một CSDL, cũng chẳng phải là một loại CSDL. Thực tế, nó chỉ là thuật ngữ dùng làm tên gọi chung cho các HQT CSDL cung cấp các cơ chế lưu trữ và truy xuất dữ liệu sử dụng mô hình nhất quán lỏng lẻo hơn các HQT CSDL quan hệ truyền thống. 348 more words

NoSQL

Cassandra & Sqoop SQL connector

Running DSE 4.7 (selected all default installation locations,and on a single node at the moment) , when I downloaded the SQL Server JDBC connector for Sqoop from Microsoft : … 96 more words

Cassandra