Tags » Nothing Ever Changes

Nothing ever changes - S.H.E

Này, anh không nên không vui như vậy, em đâu phải là đi xa đâu
Chỉ là em đi đến nơi xa, nơi có những tiếng vỗ tay hò hét thôi… 829 more words

Tản Mạn

Burnout

I began to write this post in my head in the small hours of another sleepless night after reading about another special needs Mum who is finding it hard to get a break.   87 more words

Special Needs