Tags » NP

Chương 086 biến cố nổi bật

Edit : Tiểu Dung
Beta : Ụt Ủn Ỉn Béo Ú

Tâm nhè nhẹ có nỗi khổ riêng, miệng vết thương đã khép lại, phảng phất như lại bị chạm vào. 7,455 more words

Nữ Cường

This Week's Tunes

Here’s what captured my attention this week! Certainly lots of ambient, minimalist and chilled pieces.

The string arrangements in the “The Wider Sun” really made me stop and listen.  59 more words

Graduation: Class of 2015

School: Ngee Ann Polytechnic

Date: 22nd May 2015, 2:30pm

3 years of Polytechnic has gone passed just like that.  Who would have thought this day would come? 441 more words

IPhone

Profile 2 Roger Knott Fayle

Roger Knott Fayle

Camera, Training, Hypnotherapy

Pictures, hypnotherapy, training:

Moving image, teaching, and hypnotherapy have much more in common than you might initially think. 25 years working in moving image, and 20 years in education has been challenging; I’ve learned as much as I’ve taught. 58 more words

Chương 085 Đến gặp nàng

Edit : Tiểu Dung
Beta : Ụt Ác Từ Pé

Vân Hiểu Nguyệt đè nén vui sướng đầy bụng xuống, cùng Bạch Diệp, Bạch Bằng Triển bước nhanh đi ra Điện Cần Chính, đuổi một đám văn võ bá quan ở cửa muốn tiến lên “An ủi” ba người, lao ra ngoài cửa cung, thẳng đến phủ Hoàng Tử của Bạch Diệp. 2,468 more words

Nữ Cường

Google Tone lets you share links through music

According to a report from Cnet, Google has released a new way of sharing a web link dubbed Google Tone. The new Google Tone comes in the form of a Chrome extension, which turns a URL address into a specific tone. 164 more words

Music