Tags » Obstacles

ใครสร้างอุปสรรคให้ชีวิตของเรา

บ่อยครั้ง คนที่สร้างอุปสรรคขึ้นขวางชีวิตของเรา-ก็คือตัวเราเอง

ใช่ว่าชีวิตคนเราจะไม่มีอุปสรรคที่เกิดจากผู้อื่นอยู่เลยหรอก บ่อยหนที่คนอื่นหรือส่ิงแวดล้อมที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ คือเป็นอุปสรรคที่ทำให้เราท้อถอย

แต่หลายครั้ง, อุปสรรคบางอย่างกลับเกิดขึ้นภายใน

เราคือผู้สร้างกับดักเหล่านั้น แล้ววางมันเอาไว้ตามรายทาง เราบอกตัวเองว่า-เราไม่มีวันจะทำสำเร็จ

เราเป็นคนบอกตัวเองให้ท้อแท้ บางครั้งเจ็บปวดกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นด้วยซ้ำ

เราหวาดกลัว หวั่นเกรง และเป็นความกลัวเหล่านั้นนั่นเอง ที่สุดท้ายก็ทำให้เกิดผลตามที่เราหวั่น

โลกไม่ได้ง่ายเลย ไม่ว่าเราจะทำอะไร ต่อให้มีเป้าหมายดีงามเพียงใด ก็จะมีคนไม่เห็นด้วยกับเราอยู่เสมอ แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่แต่ละเรื่องจะมีแต่ผู้เห็นพ้องกับเราอย่างเดียว

แต่มีบ่อยครั้ง ที่เราหยิบภาพคนที่ไม่เห็นด้วยกับเรามาทำร้ายและบั่นทอนตัวเองมากเกินจริง

เพราะเอาเข้าจริงแล้ว แม้ในคนที่ไม่เห็นด้วยกับเรา ก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้เห็นด้วยกับเราทั้งหมด บางคนอาจไม่เห็นด้วยกับเราเพียงบางส่วน แต่การสร้างภาพผู้คนเหล่านั้นให้เป็นฝ่ายตรงข้ามกับเรา ที่สุดก็คือการสร้างกับดักขึ้นตามรายทาง

แล้วเราก็หวาดกลัว คิดไปว่าในอนาคตจะต้องเกิดเหตุร้าย

แล้วเราก็ไม่ได้มีชีวิตอยู่ในชั่วขณะนี้ มองเห็นสิ่งที่เป็นจริง ด้วยสายตาที่กระจ่างแจ้ง เหมือนที่ปราชญ์โบราณมากมายเคยเอ่ยถึงเรื่องนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า

เราอาจต้องหันมามองดูผู้คนที่วิพากษ์เราให้ได้ด้วยสายตาที่ถ่องแท้ แล้วในที่สุด เราอาจได้เห็นการสนับสนุนในเสียงวิจารณ์ ได้เห็นความเมตตาในการตำหนิติเตียน ได้เห็นความรักในคำรุนแรง

ในแต่ละเรื่อง แทบไม่มีหรอกที่คนทั้งร้อยจะเห็นค้านกับเราหมด ย่อมมีบางส่วนที่เห็นพ้อง และในบางเรื่อง คนที่เห็นพ้องก็อาจมากกว่าคนที่เห็นค้านด้วยซ้ำ แต่เรามักขยายคำติจนใหญ่โตบดบังความเห็นพ้องชื่นชม บ่อยครั้งจึงเรายักไหล่ให้กับคำชมเล็กๆน้อยๆ และฟูมฟายไปกับคำติที่อาจเล็กน้อยยิ่งกว่า

นั่นจึงคือกับดักที่เราสร้างขึ้นกับดักตัวเอง

ที่จริงแล้ว เราเก็บเกี่ยวกำลังใจจากคนที่มอบดอกไม้ให้เราได้ และในเวลาเดียวกัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวการตรวจสอบจากคนที่เห็นค้านเราได้อีกเช่นกัน กำลังใจทำให้เรามีเรี่ยวแรง ส่วนการตรวจสอบวิพากษ์จากเสียงค้านก็เป็นเสมือนกระดาษทรายที่จะขัดถูมุมมองของเราให้เกลี้ยงเกลาเรียบลื่นมากขึ้น

ถูกละ-ชีวิตมิใช่ไร้อุปสรรค แต่ขอให้อุปสรรคนั้นเป็นอุปสรรคที่แท้จริงเถอะ

อย่าเป็นอุปสรรคที่เราเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาเองเลย

Recent Posts

The Free Runner...

People are scared to fail yet they are afraid to face their fears, many look at life and become depressed, some try to be a little optimistic while others do all within their might to avoid any thought of the challenges facing them. 111 more words

Food For Thought

Ladders, mountains and facing fears

In April 2001, the church youth group went on retreat at a nearby campground for some team building, bonding, and fun.

By eleventh grade we were embarking on a new program at our church, following Life Teen, which meant having more adult leader support in youth ministry. 1,197 more words

The truth about the surrender of my foster child

By Kelly A. Dorgan
@KADorgan 

In my 46th year, I lost my son.

My labor to bring Austin into my life was not a physical one; it was a bureaucratic one. 1,379 more words

Obstacles

Oops

It has happened. I set out to write a blog post every day for 30 days, but in looking back over this past week’s posts, I see that I skipped a day. 185 more words

Emerge.

At the end of this trial like all the rest
you will emerge victorious

Writer