ကိုပါႀကီး ကိစၥ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ သက္ေသအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးသူေတြကို ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္က ဖိအားေပးဆင့္ေခၚမႈမ်ားရွိေန
10 Nov 2014 | Yamounnar


ကိုပါႀကီး ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လူေပ်ာက္အမႈဖြင့္ရာမွာ ကာယကံရွင္ဘက္က သက္ေသအျဖစ္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ ဘားအံသတင္းေထာက္ ကိုေအာင္ပ အား ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕ ဆင့္ေခၚစာထဲတြင္ ဖိအားေပးမႈေတြ ပါဝင္ေနတာ ေတြ႔ရွိရတယ္။
ကိုပါႀကီ ကိစၥ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က ကိုေအာင္ပ ကို ဆင္ေခၚတဲ့ ႏုိဝင္ဘာ ၇ ရက္ ရက္စြဲတပ္ထားတဲ့ စာထဲမွာ ပုဒ္မ ၃၅ အရ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးပတ္သက္လို႔ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးႏုိင္မည္ဟု ထင္ရသည့္ မည္သူ႔ကိုမဆုိ သတ္မွတ္ထားသည့္အခ်ိန္ေနရာတြင္ လာေရာက္သက္ေသခံရန္ ဆင့္ဆုိျခင္း ကတိသစၥာျပဳျခင္း၊ စစ္ေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ ထြက္ဆိုခ်က္မွာ လက္မွတ္ထိုးျခင္းေတြ ျပဳလုပ္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဆင့္ေခၚျခင္းကို အေၾကာင္းမဲ့ပ်က္ကြက္ပါက ဥပေဒနဲ႔အညီ အေရးယူသြားမယ္ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆင့္ေခၚစာမွာ ပါရွိတယ္။
ကိုပါႀကီး နဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး က်ဳိက္မေရာရဲစခန္းမွာ ေအာက္တုိဘာ ၁၉ ရက္ေန႔က လူေပ်ာက္မႈဖြင့္ခဲ့တယ္။ အဲဒီ အမႈဖြင့္ခဲ့တဲ့ ကိစၥမွာ ကိုေအာင္ပ ဟာ သက္ေသတဦးအေနနဲ႔ ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ အခု ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က ဆင့္ေခၚတာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဘားအံအေျခစိုက္ အလြတ္သတင္းေထာက္ ကိုေအာင္ပ ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းၾကည့္တဲ့အခါ …
“ကိုပါႀကီးအေလာင္းကို ေမာ္လၿမိဳင္ရင္ခြဲရုံေရာက္ၿပီး ေနာက္တေန႔မနက္ က်ေနာ္ဆီ ဖုန္းဆက္ေခၚတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က က်ေနာ္ကို ေတြ႔ခ်င္တယ္တဲ့