Tags » Offshore Structure

Modelling Idea - Simplified Grid Beam System

Modelling Idea – Simplified Grid Beam System

K. Kurojjanawong, 21-Aug-2019

อาจจะมีคนสงสัยว่าทำไมคำนวณมือเป็นคานช่วงเดี๋ยว หรือต่อเนื่อง แบบที่เรียนในมหาวิทยาลัยค่าโมเมนต์ แรงเฉือน หรือการเคลื่อนตัว มันไม่เท่ากับเวลาที่เราจำลองเข้าไปทั้งระบบ

เข้าใจว่าในบ้านเรายังมีวิศวกรจำนวนมาก ยังใช้วิธีแยกโครงสร้างออกเป็นส่วนๆ แล้วออกแบบกันอยู่ ซึ่งเป็นวิธีจำลองโครงสร้างอย่างง่าย และง่ายในการนำมาสอนในห้องด้วย

แต่ระบบโครงสร้างจริงนั้นซับซ้อนขึ้นทุกวันจากสมัยก่อน หลายครั้งการจำลองด้วยสมมติฐานอย่างง่ายนั้นไม่ตอบโจทย์ แถมให้คำตอบผิดเพี้ยนด้วย อยู่ที่จะอยู่ในค่าที่ยอมรับได้หรือไม่ 101 more words

Offshore Structure

Modelling Technique - Eccentricity Connection

Modelling Technique – Eccentricity Connection

K. Kurojjanawong, 20-Aug-2019

จากโพสที่แล้ว กรณีที่ Eccentricity (e) มากกว่า D/4 หรือผลของมันมีมากจนยกเว้นไม่ได้ เราสามารถจะจำลองโมเดลโครงสร้างยังไงได้บ้าง

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2546414325398385&id=1395376490502180&sfnsn=mo

วิธีแรก คือ ลากไปตัดกันที่ NA แล้วสร้าง Rigid Link เชื่อม แบบในรูปแรก เป็นการลาก NA ของ Brace เข้ามาตัดกันที่ NA แล้วสร้าง Rigid Link ดึงเข้าไปหาคอร์ด 34 more words

Offshore Structure

Modelling Idea to Separate Roof Truss from Supporting Column

Modelling Idea to Separate Roof Truss from Supporting Column

K. Kurojjanawong, 19-Aug-2019

ในปัจจุบัน ยังมีวิศวกรในบ้านเราหลายท่านนิยมจำลองปัญหาทีละส่วน เช่น แยกออกแบบหลังคาออกจากเสา แล้วเอา Reaction ที่ได้จากการออกแบบหลังคา มาออกแบบเสา

ซึ่งหลายท่านไม่ทราบว่า การจำลองโครงสร้างแต่ละแบบให้ผลแตกต่างกัน

กรณีหลังคาโรงงานแบบในรูปแรก ที่รับแต่แรงแนวดิ่ง ถ้าสมมติให้ปลายเสาเป็น Fixed support ส่วนหัวเสาถ่ายได้แต่แรงแนวราบและแนวดิ่ง ถ่ายโมเมนต์ไม่ได้ หรือหลังคาเป็น Truss System ดังนั้นแรงที่จุดรองรับ หัวเสาจึงไม่มีโมเมนต์ 124 more words

Offshore Structure

Joint Eccentricity Effect - A Summary

Joint Eccentricity Effect – A Summary

K. Kurojjanawong, 18- Aug-2019

สืบเนื่องมาจากโพสข้างล่าง

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2544581628914988&id=1395376490502180&sfnsn=mo

มีคนยังงงอยู่ เนื่องจากผมเขียนไว้หลายปีแล้วกว้างๆ ให้คนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันอ่่าน คนวงนอกอาจจะงงๆ

แต่จากที่ผมทดสอบดู มันสามารถประยุกต์ใช้ในโครงสร้างลักษณะอื่นได้ด้วย ไม่ใช่โครงสร้างที่เป็น ท่อเท่านั้น

จึงขอสรุปใหม่ ในรูป แบบให้เข้าใจง่ายๆ คือ

1) เราไม่ต้องการให้เกิด Secondary Moment ที่จุดต่อ ดังนั้น แรงจากแต่ละเมมเบอร์ต้องเข้ามารวมที่ NA ของคอร์ด 108 more words

Offshore Structure

Effect of Joint Eccentricity and Modelling Technique

Effect of Joint Eccentricity and Modelling Technique

K. Kurojjanawong, 17-Jul-2019

ในการจำลองโครงสร้าง โดยปกติเราจพจำลองที่ตำแหน่ง Neutral Axis (NA) ของโครงสร้าง และพยายามให้ NA ตัดกันที่จุดต่อ เพื่อให้แรงรวมกันที่จุดต่อ ไม่มี Eccentricity ที่จุดต่อ (วัดที่ NA ของคอร์ด)ซึ่งเป็นการหลีกเลี่ยงผลของ Secondary Moment ที่อาจจะเกิดขึ้นที่จุดต่อทำให้ออกแบบจุดต่อได้ยาก โดยเฉพาะโครงสร้างที่ต้องการใช้ระบบ Truss System ที่ต้องมีแต่แรงในแนวแกนเท่านั้น 302 more words

Offshore Structure

Primary and Secondary Beam Modelling

Primary and Secondary Beam Modelling

K. Kurojjanawong, 16-Aug-2019

การจำลองโครงสร้างสำหรับการวิเคราะห์นั้นทำกันหลากหลายมาก โดยเฉพาะเมื่อกราฟฟิคเริ่มดีขึ้น คนเริ่มมองไปที่รูป 3D เป็นหลัก จนลืมพื้นฐานกันไปหมด ขอเพียงแค่รูป 3D เหมือนจริง จนไม่สนใจว่าทำไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้น

ผมเลยมีคำถามให้คิด ถ้ามี Primary Beam ตัดกับ Secondary Beam โดย Primary Beam ลึกกว่า แต่มีระดับ Top of Steel เท่ากัน เราควรจำลองโครงสร้างอย่างไร? 349 more words

Offshore Structure

Rigid End Effect

Rigid End Effect

K. Kurojjanawong, 15-Aug-2019

Rigid End Effect หรือบางครั้งเรียกว่า Rigid End Zone คือบริเวณที่อยุ่ใกล้จุดต่อ รูปแรก b ซึ่งเป็นโซนทับซ้อนของ เสาและคาน ทำให้มันมีความแข็งมากเป็นพิเศษ

โดยปกติเวลาจำลองโครงสร้างเราจะจำลองด้วย Line Element โดยโมเดลที่ Neutral Axis (NA) ทำให้คานในโมเดลโครงสร้างมันยาวกว่าที่ควรจะเป็นเพราะมันล้ำเข้าไปในเสาทั้งสองฝั่ง ดังแสดงในรูป แรก c ซึ่งบริเวณนั้นจะมี Stiffness สูงกว่าคาน เนื่องจากมีผลของเสาเข้ามาด้วย จึงมีผลให้ 196 more words

Offshore Structure