Tags » Onderwijs

50 Geloofsovertuigingen die essentieel zijn voor elke moslim om te weten.

Naar aanleiding van Sjeig Asrar Rashid die in een van zijn laatste lezingen de 50 Geloofsovertuigingen aanhaalde voor een moslim die essentieel zijn om te kennen. 28 more words

Eén leraar kan voldoende zijn......

Als kind bepaalde mijn moeder en haar budget welke kleren ik droeg. Als puber bepaalde de modetrend van dat moment en het budget van mijn moeder welke kleren ik droeg. 470 more words

Maar wat moet ik aan? 3 tips over kleding en presentaties

Ik ben geen stylist. Sterker nog: er zijn dagen dat je mij ziet rondlopen en denkt: van haar neem ik geen kledingadvies aan. Toch ga ik me vandaag wagen aan een blog over kleding bij presentaties, omdat ik denk dat jullie soms net zo worstelen met de grote vraag die ons dagelijks weer bezighoudt: wat moet ik aan? 260 more words

Academisch Presenteren

Voor de onderzoeker: hoe men over taal debatteert

Jan Blommaert 

Raf Feys is een oud-leraar die al jaren campagne voert tegen wat hij “taalachterstandsnegationisten” noemt. Hij doet dat hoofdzakelijk via de Onderwijskrant, een medium waarvan hij niet enkel “hoofdredacteur” is maar dat hij ook nagenoeg op z’n eentje vol schrijft. 1,179 more words

Publiek Debat

Liefde voor techniek

Liefde voor techniek

Rineke van Daalen

Techniek blijft een zorgenkind. Overheid en bedrijfsleven zijn al jarenlang bezig om jonge mensen te stimuleren om een technische opleiding te volgen. 493 more words

Dingen Van De Dag

Waarom kinderen de zwartepietdiscussie kunnen oplossen

Vandaag was zoals elke vrijdag mijn lesgevende dag in groep 7/8 van een katholieke basisschool in een Brabants dorp. De dagopening start met Trefwoord, een godsdienstmethode, die niet alleen lessen bevat inzake het christendom maar ook maatschappelijke vorming, kennis van andere godsdiensten en culturen, normen en waarden en alles wat nodig is om deze kinderen straks een ‘burgerschapsverantwoorde’ plaats in de maatschappij te kunnen bieden. 532 more words

Zwartepietdiscussie

Feestje voor de nieuwbouw HWC

Ik schreef het al eerder: Amstelveen kent een hoge standaard op het gebied van onderwijshuisvesting. En dat willen we zo houden, voor alle leerlingen nu en in de toekomst. 198 more words

Onderwijs