Tags » One Direction

Flashback: Harry Visits a Special Fan

August 4, 2014:

Campbell (Cam) Hoyt from Bernardsville, NJ had  been battling Ependymoma, a brain and spine cancer, since August, 2009. She was just 3 years old when she was diagnosed and her battle fighting multiple recurrence of aplastic Ependymoma was a very difficult one, as there is no known cure.   600 more words

One Direction Charity News

One direction - One way or another

One way or another
Այսպես թե այնպես

One way or another I’m gonna find ya Այսպես թե այնպես ես գտնելու եմ քեզ, I’m gonna getcha getcha getcha getcha Ես հասնելու եմ քեզ, հասնելու եմ, One way or another I’m gonna win ya Այսպես թե այնպես ես նվաճելու եմ քեզ, I’m gonna getcha getcha getcha getcha Ես հասնելու եմ քեզ, հասնելու եմ: One way or another I’m gonna see ya Այսպես թե այնպես ես տեսնելու եմ քեզ, I’m gonna meetcha meetcha meetcha meetcha Ես հանդիպելու եմ քեզ, հանդիպելու եմ քեզ, One day, maybe next week Մի օր, երևի մյուս շաբաթ I’m gonna meetcha, I’m gonna meetcha, I’ll meetcha Ես հանդիպելու եմ քեզ, հանդիպելու եմ քեզ: I will drive past your house Ես քո տան կողքով կվարեմ մեքենաս And if the lights are all down Եվ եթե բոլոր լույսերը մարած լինեն՝ I’ll see who’s around Կպարզեմ, թե ում հետ ես ներսում: One way or another I’m gonna find ya Այսպես թե այնպես ես գտնելու եմ քեզ, I’m gonna getcha getcha getcha getcha Ես հասնելու եմ քեզ, հասնելու եմ, One way or another I’m gonna win ya Այսպես թե այնպես ես նվաճելու եմ քեզ, I’m gonna getcha getcha getcha getcha Ես հասնելու եմ քեզ, հասնելու եմ: One way or another I’m gonna see ya Այսպես թե այնպես ես տեսնելու եմ քեզ, I’m gonna meetcha meetcha meetcha meetcha Ես հանդիպելու եմ քեզ, հանդիպելու եմ, One day, maybe next week Մի օր, երևի մյուս շաբաթ I’m gonna meetcha, I’m gonna meetcha, I’ll meetcha Ես հանդիպելու եմ քեզ, հանդիպելու եմ: And if the lights are all out Եվ եթե բոլոր լույսերը մարած լինեն, I’ll follow your bus downtown Ես կհետևեմ քո ավտոբուսը մինչև քո կանգառը, See who’s hanging out Որ պարզեմ, թե ում հետ ես ժամանակ անցկացնում: One way or another I’m gonna lose ya Այսպես թե այնպես ես կկորցնեմ քեզ, I’m gonna give you the slip, a slip of the lip or another Ես կվրիպեմ, մի սխալ բան կասեմ կամ նման մի բան, I’m gonna lose ya, I’m gonna trick ya, I’ll trick ya Ես կկորցնեմ քեզ, որովհետև կստեմ քեզ, կստեմ: One way or another I’m gonna lose ya Այսպես թե այնպես ես կկորցնեմ քեզ, I’m gonna trick ya trick ya trick ya trick ya Ես կստեմ քեզ, կստեմ, One way or another I’m gonna lose ya Այսպես թե այնպես ես կկորցնեմ քեզ, I’m gonna give you the slip Ես կվրիպեմ։ I’ll walk down the mall Կքայլեմ առևտրի կենտրոնում, Stand over by the wall Կկանգնեմ այն պատի տակ, Where I can see it all Որտեղից ամեն բան երևում է, Find out who ya call Ես կպարզեմ` ում ես դու զանգում. 103 more words
One Direction

Did Zayn Malik Cheat On Gigi Hadid?

Hollywood Life reports that former One Direction-er Zayn Malik cheated on Gigi Hadid WITH A GROUPIE!

There are photos of a Twitter “DM” exchange between Zayn and the “groupie” that has him telling her that she’s gorgeous and he can’t stop thinking about her. 99 more words

Features

Reblog: X Factor boy band, Yes Lad, send female fans into tweeting frenzy as they're compared to One Direction

read full article here…

One Direction left a massive gap in the market when they decided to go on hiatus, but whether they do or don’t reunite in the future may not matter now that the…

86 more words
Reblog

chronic sarcasm

Lately as I have moved towards ‘adulthood’ by moving out and turning eighteen I have found one of my quirky traits I used to love has quickly spiraled out of control. 467 more words

Aug 29th: One Direction Starer Liam Payne Turns 23 Today — Spydecode

Today, Monday 29th August, is a very important day – Not only because it’s our annual ‘Bring Out The Bank Holiday BBQ Day’

But because it is the day we celebrate the birth of One Direction,s  Liam Payne.

19 more words
Reblog