Spørsmålene rundt det ontologiske gudsbeviset er vanskelige, men jeg skal forsøke å stille de spørsmålene som vi gjorde i timen på nytt og i en litt mer oversiktlig form: 256 more words